Absolventi

Vážené a milé absolventky, vážení a milí absolventi,

vítejte opět v prostoru  - byť pouze virtuálním - Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Věříme, že slavností sponzí či promocí pro Vás nekončí kontakt s Vaší alma mater a že i nadále budete mít zájem sledovat, co se na fakultě děje. Tyto stránky Vám budou poskytovat řadu informací. Současně je pro nás velmi podstatné, aby komunikace byla oboustranná.

Budeme velmi rádi za Vaše podněty, které bychom mohli v komunikaci s Vámi, našimi absolventy a přáteli, plodně využít. S Vašimi případnými návrhy se na:

Mgr. Veroniku Stříteckou

Referát pro vnější vztahy a komunikaci

e-mail: veronika.stritecka@uhk.cz

tel: 493 331 217

nebo na e-mail určený přímo Vám, váženým absolventům FF UHK: absolvent.ff@uhk.cz

 

Na jaké akce se můžete v nejbližší době těšit? 

30. března 2019: Zahájení výstavy Archeologický výzkum na D11mezi Hradcem Králové a Jaroměří
18. dubna 2019: Výstava knihovny benediktinského kláštera v Broumově

FF UHK rozšiřuje tým

Děkanka FF UHK vypisuje výběrové řízení na několik pracovních pozic. Více informací zde


Aktivity pro absolventy jsou podpořeny z projektu Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427. 

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 8.4.2019 14:7