Ztráty a nálezy

 
Základní informace o nalezených předmětech, které se právě nachází na Centru služeb naleznete níže v textu.
 
Obecné informace pro studenty o možnosti vyzvednutí si ztraceného předmětu
  • Než si student vyzvedne ztracený předmět, bude vyzván pracovníkem Centra služeb k jeho identifikaci a také aby sdělil, kde předmět zapomněl. Pokud si student nepamatuje, kde předmět zapomněl, je důležité přesně popsat jeho podobu.
  • Student je povinen si při vyzvednutí předmětu vyplnit na Centru služeb přebírací list, který mu poskytne pracovník Centra služeb. Do listu podpisem potvrdí převzetí předmětu, dále pak vyplní číslo ISIC karty a jméno a příjmení. V případě, že student nebude mít ISIC kartu, pracovník Centra služeb studenta vyzve, aby vyplnil číslo OP. V případě, že student nebude mít u sebe ani OP, nalezený předmět mu nebude možné vydat.
  • Pokud pracovník Centra služeb nalezne například na flash disku email na vlastníka, je povinen poslat vlastníkovi email s informací o nalezení daného předmětu. V případě, že na flash disku nebude nalezen žádný takový kontakt na vlastníka, nalezený předmět bude uložený na Centru služeb po jednoho akademického roku.
  • Při nalezení mobilního telefonu se pracovník Centra služeb pokouší kontaktovat majitele přímo nebo skrze jeho rodiče (či jiné příbuzné), pakliže v telefonním seznamu telefonu nalezne požadovaný kontakt. V případě, že bude telefon vybitý nebo z nějakého jiného důvodu bude nemožné jej zapnout a podívat se na telefonní kontakt, bude ponechán v depozitáři nálezů Centra služeb Filozofické fakulty společně s jinými nalezenými předměty. 
  • Pracovník Centra služeb nezodpovídá za poškození, znečištění a nebo jakékoliv jiné ztráty na přebíraném předmětu. Na Centru služeb se pracovníci snaží s předměty zacházet šetrně a nezhoršovat kvalitu předmětu více, než v jaké jej nalezl či obdržel.
  • Pracovníci Centra služeb zásadně kontaktují potenciálního majitele na školní email, pakliže je možné spolehlivě určit skutečného majitele.
  • Pracovníci Centra služeb záměrně na stránkách ani nikde jinde neuvádí přesné místo nálezu a bližší podobu předmětu. Předměty jsou zde pouze nazvané jménem, aby se za majitele nemohl prohlásit nikdo jiný, než skutečný majitel.
 
Doba uschování nalezených předmětů

Předměty budou uschovány na Centru služeb po dobu jednoho akademického roku od data nalezení a poté budou odevzdány obci.

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 28.3.2019 13:2