O centru

Centrum jazykové přípravy zajišťuje povinnou výuku anglického, německého, španělského, francouzského, arabského a českého jazyka pro cizince.

Katedra jazykové přípravy je Výnosem děkana FF č. 7/11 od 1. května 2011 přejmenována na Centrum jazykové přípravy a je celofakultním pracovištěm, které zajišťuje  výuku cizích jazyků pro všechny katedry a ústavy FF v presenčním i kombinovaném studiu pro program bakalářský, magisterský i doktorský a podílí se na zkvalitnění jazykové vybavenosti studentů s cílem podpořit jejich uplatnění na trhu práce a v rámci zahraničních mimouniverzitních mobilit jak již v Evropě, Latinské Americe, tak i dalších zemích světa.
Z
ajišťujeme  A)obecnou výuku anglického, německého, španělského, francouzského, portugalského a arabského jazyka, přičemž nabízí tři úrovně seminární výuky v jazyce anglickém - Academic English  a čtyři úrovně pro jazyk německý, španělský, francouzský, portugalský a arabský a také B) odbornou výuku jazyka německého ve čtyřech úrovních pro katedru KPVH, španělském a francouzském jazyce pro Latinskoamerická a Africká studia.   Studenti  skládají také zkoušky, které se jim nabízejí ve třech úrovních B1, B2 a B2+ pro jazyk anglický a dvou úrovních pro jazyk německý B1, B2 a  francouzský B1, B2.
Centrum je také garantem kurzů českého jazyka pro cizince na FF - EILC a v současné době zaštiťuje výuku Intenzivního celoročního kurzu českého jazyka (obecného i odborného) pro veřejnost s cílem umožnit zahraničním zájemcům studium na univerzitách v České republice. 
Nad rámec povinné výuky organizujeme  aktivity, které přispívají  nejen k zlepšení úrovně cizích jazyků, ale také k vytvoření kosmopolitní studentské obce, kde se setkávají zahraniční studenti FF se studenty česky mluvícími jako jsou matiné se španělsky mluvícími studenty, Konverzace s rodilými mluvčími z řad zahraničních studentů  působících na FF či stážistů Fulbright programu, mezinárodní filmotéka, atd.
 V neposlední řadě akademičtí pracovníci CJP díky svým zahraničním profesním zkušenostem rozšiřují FF zahraniční nabídku studia a pracovních praxí pro fakultní studenty jak v Evropě, tak i mimo ní.kontakt

umístění: budova B, místnost 21020 (přízemí)
e-mail na sekretářku: kristina.zahradnikova@uhk.cz
telefon: (+420 49 333) 1231

více informací o centru najdete na: 

https://portal.ff.uhk.cz/jazyky/​​
 

Naposledy upraveno: Rubešová Štěpánka, 31.10.2016 22:13