Personální obsazení

JménoPoziceOdkaz
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.ředitel historického ústavuPersonální stránka
PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.odborný asistent, tajemník HÚPersonální stránka
Vendula Potměšilováreferentka - asist.. historického ústavuPersonální stránka
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.odborný asistent Personální stránka
Mgr. Jan ČervenkalektorPersonální stránka
prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. profesorPersonální stránka
Mgr. Milan Hes, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.docentPersonální stránka
Mgr. Irena KapustoválektorkaPersonální stránka
prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. profesorkaPersonální stránka
Mgr. Milan Sovilj, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D.docentkaPersonální stránka
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.docentPersonální stránka
Dmitar Tasić, Ph.D.vědeckovýzkumný pracovníkPersonální stránka
PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
1