O katedře

Katedra archeologie garantuje a zajišťuje výuku archeologie v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni.  Katedra se podílí také na zajištění výuky pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví.

Bakalářský obor Archeologie poskytuje rovnoměrný přehled vývoje na našem území od pravěku do středověku, tedy ve všech obdobích, kterými se archeologie Čech a Moravy tradičně zabývá. Výuku na katedře zajišťují specialisté na danou problematiku, kteří jsou zároveň znalí terénní archeologické práce. Součástí profilace studenta je možnost osvojit si využití informačních technologií v archeologii, nebo se více zaměřit na pravěkou archeologii. Motivaci ke studiu posilují praxe zaměřené na terénní exkavaci (vykopávky) a dokumentaci, a prezentaci archeologie v Archeoparku pravěku ve Všestarech, včetně možnosti experimentální archeologie v rámci všestarského Centra experimentální archeologie.

Cílem navazujícího dvouletého magisterského studia je silnější příklon k teoretické vědě. Cestou k naplnění jsou znalosti archeologických metod a analogií archeologických reálií v Evropě v rozsahu od paleolitu po středověk i novověk. Praxe je opět odvozena od terénní práce, nejde tedy o studium specializovaných přírodních metod.   
 
Studenti mají možnost v rámci mezinárodních studentských programů vycestovat na studijní pobyty k partnerským univerzitám (např. do Sheffieldu, Paříže X, Lublinu, Nitry...).
 
V rámci vědecké a výzkumné činnosti se pracovníci katedry specializují na jednotlivá období, především dějin prehistorie a protohistorie (paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, latén, doba římská a stěhování národů). Řada výstupů má ojedinělou pozici v naší vědě v základním výzkumu (protohistorická archeologie) nebo ve výzkumu aplikovaném (formativní procesy, experimentální archeologie, letecká archeologie, prezentace archeologie).  
 
V regionu východních Čech katedra zajišťuje záchranné archeologické výzkumy (několik let probíhaly výzkumy např. v cihelně Tuněchody na Chrudimsku a ve štěrkovně Obědovice u Hradce Králové).  
 
Rozsáhlým a ojedinělým projektem ve spolupráci s krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Muzeem východních Čech v Hradci Králové je příprava zmiňovaného projektu Archeoparku pravěku ve Všestarech. Tato aktivita navazuje na stávající Centrum experimentální archeologie ve Všestarech, jež je součástí katedry. Centrum je také jedním z prvních členů mezinárodního sdružení muzeí v přírodě EXARC.

Navštivte Katedru Archeologie na Facebooku!

kontakt
a: budova B, místnost 21151
e: kristyna.lantova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1271

více informací o katedře najdete na: 
https://portal.ff.uhk.cz/archeologie/

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 8.3.2015 19:21