O katedře

Katedra politologie zajišťuje realizaci bakalářského oboru Politologie a výuku dvou velmi specifických navazujících magisterských oborů: Politologie – africká studia a Politologie – latinskoamerická studia.  Jak bakalářské, tak magisterské studium je nabízeno v prezenční i kombinované formě. 

Předměty bakalářského oboru zahrnují všechny zásadní oblasti politické vědy, jako jsou např. politické systémy, politické myšlení, mezinárodní vztahy či problematika evropské integrace. V rámci řady volitelných kurzů mohou studenti navštěvovat i vstupní předměty zaměřené na mimoevropské oblasti.

Navazující magisterské obory politologie se specializací na africká, resp. latinskoamerická studia nabízejí zcela ojedinělou příležitost získat politologické vzdělání orientované na zásadní mimoevropské regiony.    Kurzy společného základu shodného pro oba obory zahrnují problematiku geopolitiky, antropologie, řešení konfliktů či teorií nedemokratických režimů apod. Vedle toho  obě studia rozvíjejí zejména specifické znalosti spojené s jednotlivými regiony.

Doktorské studium oboru Africká studia a Latinskoamerická studia se koncentruje zejména na problematiku srovnávacího výzkumu daných teritorií (Afrika, Latinská Amerika) s cílem aplikovat teoretické poznatky z vybraných výzkumných oblastí politologie na africkou, či latinskoamerickou oblast.

Africká sekce katedry připravuje vydávání časopisu Modern Africa: History, Politics and Society.

Katedra politologie uspořádala několik významných konferencí, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.  Nejvýraznější konferenční aktivitou katedry je bezpochyby mezinárodní konference Viva Africa, která  je v současnosti jedinou afrikanistickou konferencí konající se na území České republiky, potažmo všech zemí Visegrádu.

Kromě tradičních výměnných pobytů v rámci programu Erasmus katedra klade důraz na zahraniční studium v navazujících magisterských oborech, které se uskutečňuje v daných areálech, tedy v Latinské Americe a Africe, což studentům umožňuje bezprostřední kontakt se studovaným teritoriem a dotváří komplexní znalosti absolventů. Katedra navázala spolupráci s univerzitami v Chile, Peru, Venezuele a Argentině a v Ghaně a na Kapverdách.

Katedra politologie zároveň  spolupracuje s podnikem Veba Broumov, jehož export z velké části směřuje do afrických zemí. Spolupráce se týká především školení managementu a zaměstnanců v oblasti afrických reálií a zpracovávání zadaných témat v rámci závěrečných studentských prací.

kontakt

a: budova B, místnost 22030
e: 
klara.dleskova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1261

více informací o katedře najdete na: 

https://portal.ff.uhk.cz/politologie/​

Naposledy upraveno: Šrůtková Adéla, 14.3.2018 9:58