O katedře

Katedra zajišťuje bakalářský dvouobor Archivnictví - historie a bakalářský obor Počítačová podpora v archivnictví, a to i v navazujícím magisterském a doktorském studiu Archivnictví a pomocných věd historických. Katedra také zajišťuje pro interní i externí zájemce vykonání oborové rigorózní zkoušky s udělením titulu PhDr. před jménem. Obě specializace nabízejí možnost jak prezenční, tak kombinované formy studia.

V oboru Archivnictví - historie je kladen důraz na osvojení poznatků a dovedností z archivní, pomocněvědné a historické oblasti, jakož i na systematické vzdělávání v oblasti cizích jazyků (latina, němčina), které zohledňuje i naprosté začátečníky.

Unikátní obor Počítačová podpora v archivnictví v sobě spojuje výuku tradičních historických věd s moderními informačními technologiemi a nejnovějšími poznatky dalších exaktních věd. Pro tento obor byla zřízena specializovaná, technicky výborně vybavená laboratoř. Studenti zároveň absolvují odborné praxe ve vybraných archivech, institucích a firmách. Toto atraktivní studium je na trhu práce výjimečně žádané, neboť vychovává odborníky, kteří se na jedné straně dobře orientují v klasickém archivnictví a dalších historických vědách, na druhé straně jsou schopni adaptabilně reagovat na nejnovější technické postupy a předpisy v oblasti administrativních služeb a převádět je do každodenní praxe.

Výuku v obou oborech zajišťují kromě pedagogů katedry také členové Historického ústavu Filozofické fakulty UHK, vyučující z kateder Přírodovědecké fakulty UHK, špičkoví odborníci z Akademie věd ČR a dalších institucí, i vysoce erudovaní praktici z muzeí a archivů všech typů.

Členové katedry se kromě výuky zaměřují také na vědeckou a společensky prospěšnou činnost. V souvislosti se svými badatelskými úkoly absolvují pedagogové pravidelné studijní výjezdy do tuzemských a zahraničních archivů i krátkodobé přednáškové pobyty.

Součástí katedry je i Kabinet regionálních církevních dějin, který úspěšně spolupracuje s Královéhradeckým biskupstvím a každoročně se podílí mj. na pořádání přednáškových cyklů pro veřejnost, na uspořádání mezinárodních i tuzemských konferencí a vydávání odborné literatury.  Pracovníci katedry se také soustřeďují na interdisciplinární výzkum českých a moravských měst v období 16. až 20. století.

kontakt:

umístění: budova B
místnost: 23072
email: kristina.zahradnikova@uhk.cz
telefon: (+420 49 333) 1231

Informace k přijímacímu řízení

více informací o katedře najdete na:
https://portal.ff.uhk.cz/archivnictvi/​

Naposledy upraveno: Zahradníková Kristina, 18.4.2016 16:46