Rigorózní řízení

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O Rigorózní řízení v oboru Archivnictví při KPVHA FF UHK

akademický rok 2018/19 a 2019/20
 

Katedra pomocných věd historických a archivnictví poskytuje zájemcům možnost absolvovat rigorózní řízení a získat titul PhDr. v programu Historické vědy, oboru Archivnictví specializace: 1. Archivnictví a pomocné vědy historické;  2. Archivnictví a moderní systémy. Rigorózní řízení v uvedeném oboru je akreditováno jako součást navazujícího magisterského oboru Archivnictví. K rigoróznímu řízení se tak mohou přihlásit absolventi téhož magisterského programu, oboru a specializace. Připuštěni mohou být též absolventi v programu Historické vědy, obor Historie. Podmínkou je předložení rigorózní práce, jejíž téma spadá do okruhu výše specifikovaného oboru Archivnictví.
  • V tomto dokumentu naleznete:

Termíny státní rigorózní zkoušky


Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce se přijímají průběžně, avšak nejpozději šest měsíců před zamýšleným termínem zkoušky. Rigorózní komise se schází zpravidla dvakrát ročně. Uchazeč obdrží informaci o konání státní rigorózní zkoušky nejpozději do šesti měsíců od podání přihlášky ke zkoušce nebo do šesti měsíců od odevzdání rigorózní práce.
Bližší informace o obsahu státní rigorózní zkoušky podá tajemnice rigorózní komise doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D., tel.: 493 331 234,  e-mail: jana.vojtiskova@uhk.cz.
 
Žádost o využití zařízení a informačních technologií FF UHK a o poskytnutí odborných konzultací při přípravě ke státní rigorózní zkoušce.

Poplatky ke státní rigorózní zkoušce
Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
28. 3. 2019 
Interní dokumenty
28. 3. 2019 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 28.3.2019 19:11