Hradecká studentská sekce ČAS

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti

Hradecká studentská sekce České archivní společnosti je sekcí České archivní společnosti se sídlem při Katedře pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Výkonnými orgány HSS ČAS jsou valná hromada, výbor a revizní komise HSS ČAS. 
 
ČLENSTVÍ
 
Členem HSS ČAS se může stát každý student Univerzity Hradec Králové, který vyplní přihlášku a zaplatí předem stanovený členský příspěvek. Člen má právo dostávat informace o HSS ČAS a účastnit se akcí a exkurzí pořádaných HSS ČAS.
 
OKRUHY ČINNOSTI
 
• přibližování archivnictví a příbuzných oborů studentům a veřejnosti
• pořádání přednášek a diskuzí z oboru archivnictví, historie a příbuzných oborů, návštěva kulturně vědeckých institucí
• spolupráce s Katedrou pomocných věd historických a archivnictví a Historickým ústavem na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové
• spolupráce se Státním okresním archivem Hradec Králové
• brigády a praxe v archivech
• účast na odborných přednáškách a konferencích
• exkurze domácí a zahraniční
• studentské zahraniční pobyty a stáže
• spolupráce v rámci studentských sekcí ČAS a také s jinými UHK spolky či kluby
• publikační činnost
• teambuilding studentů archivnictví

ČLENOVÉ
 
Výbor sekce
Bc. Andrea Jaklová, předsedkyně
Mgr. Kateřina Doležalová, místopředsedkyně
Mgr. Anna Holešová, jednatelka
Bc. Lucie Havlíčková, pokladní
Zuzana Havelková, členka
 
 
 
Pokud byste se chtěli stát členy, pak se neváhejte obrátit na naši mailovou adresu:
Webové stránky: http://cesarch.cz/hsscas/
 
 

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 2.4.2019 9:36