Sociologický klub SH1UK

SH1UK je První sociologický klub na Katedře sociologie na Univerzitě Hradec Králové, který byl založen v roce 2013 studentkami bakalářského studia. Klub vedou studenti z katedry sociologie a sdružují se zde mimo ně i vyučující a přátelé zajímající se o sociologii a společnost.Hlavní činností klubu je pořádání nejrůznějších odborných sociologických přednášek. Dále klub organizuje pravidelná setkání studentů sociologie a akademických pracovníků mimo univerzitní zdi, kde je možno seznámit se a popovídat si v uvolněném duchu.

Novinkou je pořádání letní sociologické školy, která se v létě uskutečnila v česko-polském pohraničí, kde se zkoumala materialita, dynamika a jiné vrstvy hranice. Další aktivitou je promítání filmů zaměřených na sociologii s následnou debatou.
 
Členové klubu se dále podílí na univerzitních akcích, jakou jsou workshopy, dny otevřených dveří a čištění řeky Orlice. V neposlední řadě se podílí i na výzkumech, při kterých katedra spolupracuje např. s Dopravním podnikem města Hradce králové, magistrátem města či s Městskými lesy Hradce Králové. 
 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 8.2.2017 18:5