Studentský historický klub UHK

KDO JSME? Studentský historický klub je studentská organizace, která ve své činnosti navazuje na Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) studentský odbor v Hradci Králové.

Studentský odbor v Hradci Králové je součástí celostátní profesní organizace Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872). Odbor byl založen na podzim roku 1994. Jeho členy jsou převážně studenti Historického ústavu Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 
 
Historický ústav FF je i sídlem klubu a pod jeho záštitou vyvíjíme svou činnost. Stávajícím tutorem odboru z řad pedagogických pracovníků ústavu je Prof. PhDr. František Musil, CSc. Základní cílem Studentského historického klubu je vytvořit pro studenty širokou nabídku možností, jak se i v mimoškolním čase zajímavým způsobem a v přátelském kolektivu věnovat aktivitám spojeným s historií. 
 
Studentský historický klub organizuje historické exkurze v tuzemsku i v zahraničí, zajišťuje přednášky a setkání se zajímavými osobnostmi a jiné aktivity. Naším cílem je poutavě šířit povědomí o národní i světové historii.
 
ČLENOVÉ STUDENTSKÉHO HISTORICKÉHO KLUBU UHK
Akademický rok 2016/2017
 
Organizační a kontrolní výbor:
Jednatel: Bc. Miroslav Beneš (miroslav.benes@uhk.cz)
Personalista: Bc. Jakub Sofka (jakub.sofka@uhk.cz)
Public Relations: viz jednatel a personalista
Zahraniční styky: Bc. Markéta Kubová (marketa.kubova@uhk.cz)
Revizní /kontrolní/ komise: Bc. Josef Soviar, Bc. Tomáš Rell
 
Členové SHK:
Bc. Miroslav Beneš
Mgr. et Mgr. Marie Bláhová
Tomáš Dvořák
Bc. Monika Fenclová
Anna Holanová
Bc. Gabriela Horynová
Bc. Martin Jakoubek
Bc. Monika Kabešová
Bc. Markéta Kubová
Romana Popková
Bc. Tomáš Rell
Bc. Michaela Rulíková
Bc. Noemi Sáričková
David Schneider
Bc. Jakub Sofka
Bc. Josef Soviar
Bc. Simona Šilhánová
 
Akce pořádané Studentským historickým klubem UHK
 
Studentské přednášky – přednášky členů klubu, ale také akademických pracovníků FF UHK a hostů z dalších českých univerzit
Workshopy – např. 150. výročí bitvy u Hradce Králové, Čtyři pohledy na Václava Havla, Vývoj fortifikační architektury, Vývoj zabezpečení domů a bytů
Exkurze – v ak. roce 2015/16 proběhla exkurze na státní zámek Hrádek u Nechanic
Komentované procházky po Hradci Králové
Promítání filmů
Účast na konferencích – např. Broumovské diskuse, Studentská vědecká konference atd.
Spolupráce se studentským multioborovým časopisem Skrz naskrz
Spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové (popř. Historickým ústavem FF UHK) – Den otevřených dveří, Den workshopů, Noc vědců, Pedagogické dny, Nábřeží vysokých škol atd.
 
Nábor nových členů do Studentského historického klubu Univerzity Hradec Králové probíhá po celý akademický rok. Pokud se chcete stát členem klubu, tak napište mail 
na adresu jakub.sofka@uhk.cz nebo na adresu miroslav.benes@uhk.cz. 
 
Pokud Vás zajímají aktuální akce pořádané Studentským historickým klubem UHK, tak navštivte naše facebookové stránky. 
 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 16.12.2016 10:26