Studentský klub ÚSP

Studentský klub ÚSP je spolek studentů a absolventů Ústavu sociální práce Filosofické fakulty UHK, jehož účelem je sdružovat studenty a absolventy sociální práce, přibližovat obor sociální práce veřejnosti.
Studentský klub navazuje na činnosti spolků dříve působících na půdě Ústavu sociální práce, tedy na střetávání studentů a akademiků na půdě i mimo zdi Ústavu sociální práce a činnosti rozšiřuje o aktivity určené ke střetávání studentů sociální práce, sociálních pracovníků a laické veřejnosti.
Členové klubu navštěvují porady akademiků Ústavu sociální práce a vyjadřují svůj postoj za studenty k rozhodnutím akademiků. Členové klubu se dále podílí na akcích a činnostech Ústavu sociální práce i na akcích univerzity.


Členové klubu:
Aneta Petrovická - předsedkyně spolku (aneta.petrovicka@uhk.cz)
Anna Purmová – pokladnice (anna.purmova@uhk.cz)
Sabina Zdráhalová – PR (sabina.zdrahalova@uhk.cz)
Dita Zemanová – PR, Sociální sítě (dita.zemanova@uhk.cz)
 
Obrátit se na nás můžete na emailu: StudentskyKlubUSP@seznam.cz
Facebook: https://www.facebook.com/studentskyklubusp/

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 14.12.2018 13:31