Studentský klub archeologie UHK

SKA je spolek studentů a příznivců Katedry archeologie Filozofické fakulty UHK.

Nejvyšším orgánem klubu je Valná hromada svolávaná minimálně jednou ročně. V čele klubu stojí trojčlenný výbor (předseda, místopředseda, pokladník), do kterého může během pravidelné roční volby kandidovat každý řádný člen.

Řádným členem se může stát každý přihlášený student oboru Archeologie na FF UHK po zaplacení členského příspěvku. Mimořádným členem se může stát jakýkoliv absolvent oboru Archeologie na FF UHK, jeho vyučující nebo například zaměstnanec či jiný příznivec oboru. Mimořádný člen nemůže kandidovat do výboru klubu a nemá hlasovací právo. 
 
Vedení klubu:
Předseda: Mgr. Matouš Holas
Místopředseda: Viktor Vojtěch
Pokladník: Mgr. Štěpán Kravciv
 
Cíle klubu:
společná komunikace studentů archeologie napříč ročníky a jejich vzájemná podpora během studia zahrnující i mimostudijní aktivity vztahující se k problematice v oboru
seznámení studentů prvního ročníku oboru Archeologie s chodem na univerzitě a jejich začlenění do kolektivu studentů
spolupráce s Katedrou archeologie FF UHK
pořádání exkurzí a přednášek odborníků z oblasti archeologie a příbuzných vědních disciplín
účast na konferencích a jejich organizace
navázání kontaktů a spolupráce s jinými vědeckými, vzdělávacími a výzkumnými institucemi
přibližování a propagace archeologie veřejnosti
propagace dobrého jména KARCH FF UHK
publikační činnost
 
 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 19.6.2018 15:30