Studentský klub při KFSV Libomudravna

Primárním cílem klubu je přispět k vytváření takového prostředí filozofické fakulty, které by si zasloužilo být nazýváno akademickou půdou.

Za tímto účelem klub periodicky pořádá akce rozličného charakteru: přednášky, promítání, bytové semináře, sportovní turnaje a jiné volnočasové aktivity včetně proslulého každoročního hromadného pochodu filozofů do obce Běleč.
 
Ideou všech výše zmíněných aktivit je rozvíjení spolupráce a sítě vztahů na ose studenti-studenti, ale i studenti-vyučující. Na klubových akcích se mohou přirozeně potkávat členové katedry a studenti oboru filozofie napříč všemi ročníky a ti seniorní mohou začínajícím kolegům předávat cenné rady či všemožné tipy a triky do následujících let studia. Od těch mladších se potom očekává nová energie a entuziasmus do tvůrčí činnosti. Právě v tom spočívá poslání klubu - poskytnout svým členům prostor (a skromné finanční zázemí) pro kolektivní realizaci roztodivných nápadů a kreativní tvorbu během vysokoškolského studia.

Pro inzerci pravidelných i jednorázových akcí klubu, aktuální události na univerzitě i ve městě a také kontakt s členstvem vizte facebookové stránky
 
Žijeme studiem!
 

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 16.12.2016 15:12