Knihovna

​Lesákova knihovna je speciálním zařízením Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jejím základem je soubor knižních sbírek věnovaných univerzitě z pozůstalosti významného historika a rovněž pedagoga královéhradeckého historického pracoviště doc. PhDr. Vladimíra Lesáka. Knihovní sbírky jsou nadále průběžně doplňovány.

V knihovně jsou k dispozici knihy z oborů historie, archivnictví, filozofie, politologie i příručky slovníkového typu. Knihovna je katalogizována a přístupná primárně studentům a zaměstnancům univerzity, v jejích fondech však může nalézt poučení a informace i veřejnost. Knihy lze studovat pouze prezenčně.

Knihy jsou součástí fondu Univerzitní knihovny. Lesákova knihovna slouží zároveň jako studovna, k dispozici jsou i dva počítače.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 20.3.2019 8:49