23.04.2019

  Archiváři zahájili výstavu o klášterní knihovně v Broumově

  Ve středu 17. dubna byla v broumovském klášteře otevřena výstava o minulosti zdejší benediktinské knihovny.

  Připravili ji členové výzkumného týmu projektu NAKI „Brána moudrosti otevřená“ pod vedením dr. Martiny Bolom-Kotari z Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK.
  Výstava na 23 panelech seznamuje s dějinami benediktinů, jejich vztahem ke knize a knihovnou jako architektonickým prostorem a místem uložení historického fondu čítajícího asi 17 tisíc svazků. Na výstavě jsou rovněž prezentovány některé postupy a výsledky restaurování starých knih, na nichž se podílejí odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice (UPce).
  Výstava, doprovázená vědeckým katalogem, je přístupna návštěvníkům v prostorech někdejší prelatury kláštera až do října.

  Paralelně probíhá i její moravská část, umístěná v benediktinském klášteře v Rajhradě. Jejími spoluautory jsou pracovníci Moravské zemské knihovny, která je vedle UHK a UPce třetím řešitelským pracovištěm projektu „Brána moudrosti otevřená“.

  O knihovně vznikl také dokumentární film. Pustit si ho můžete zde

   
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 23.4.2019 9:45