09.04.2019 - 09.04.2019

  FF UHK se zapojí do I. kongresu českých polonistických studií

  Přípravy kongresu vrcholí.  Na podzim tohoto roku se bude v České republice konat I. kongres českých polonistických studií. Do jeho realizace se zapojí několik českých univerzit a akademická a výzkumná pracoviště sérií konferencí tematicky zaměřených k různým stránkám rozvoje polské vědy a vývoje polské společnosti.

  Mezi ně se zařadila Univerzita Hradec Králové a zejména její filozofická fakulta, která ve dnech 2.–3. října uspořádá konferenci nazvanou Česko-polské pohraničí. Akci bude pořádat ve spolupráci s Polsko-českou vědeckou společností z Vratislavi. Jednání konference bude fakticky zahájeno již 1. října odpoledne promítáním dvou polských filmů 80 milionů a Excentrici, s nimiž se účastníkům konference i zájemcům z řad hradecké veřejnosti představí Polský institut působící v Praze při Velvyslanectví Polské republiky.

  Součástí intenzivní přípravy kongresu bude blížící se jednání celostátní výboru kongresu, který se sejde za několik dní v úterý 9. dubna 2019 v prostorách rektorátu UHK. V celostátním výboru kongresu jsou zastoupeny všechny organizace, které se na pořádání kongresu podílejí. UHK reprezentuje se souhlasem rektora univerzity pana prof. Ing. Kamila Kučy, Ph.D. historik prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., který garantuje uspořádání říjnové konference.  Kongresový výbor bude zasedat společně s výborem Polsko-české vědecké společnosti, jež se do pořádání kongresu zapojila. Obsahem jednání bude příprava jednotlivých kongresových akcí, zejména jejich konkrétních náplní a propagace.

  Do programu společného jednání obou výborů je dále zařazeno projednání konkrétní podoby programu hradecké konference a příprava valného shromáždění Polsko-české vědecké společnosti.
  Schůzi výborů budou řídit předseda celostátního kongresového výboru prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Karlovy univerzity v Praze a předseda Polsko-české vědecké společnosti dr. Ryszard Gładkiewicz z Vratislavské univerzity. Na jednání výboru zavítá velvyslankyně Polské republiky v Praze; její účast bude mít pracovní povahu.

   

  Pro konání říjnové konference podala UHK do Euroregionu Glacensis projektovou žádost pod názvem Reflexe spolupráce v česko-polském pohraničí. Projekt byl přijat pod registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/00001783.

   


   
   

   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 18.2.2020 13:57