Česko-polské pohraničí

Česko-polské pohraničí
Mezinárodní konference v rámci I. kongresu českých polonistických studií
 


Srdečně Vás zveme na konferenci, která se uskuteční pod názvem Česko-polské pohraničí, a to 2. a 3. října 2019 v Hradci Králové. Organizátory konference jsou Univerzita Hradec Králové (UHK) a Polsko-Czeskie Towarysztwo naukowe we Wrocławiu (P-CzTN). Jedná se o jednu z akcí pořádaných v tomto roce v rámci Kongresu českých polonistických studií v několika městech České republiky. Celá akce má významný mezistátní dosah, získala také záštitu Ministerstva kultury ČR.
Pro finanční zajištění konference obhájila UHK ve výběrovém řízení Euroregionu Glacensis projekt Reflexe spolupráce v česko-polském pohraničí (registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/00001783).
     Konference bude zahájena 2. října 2019 v 10:30 hodin plenárním zasedáním, v němž budou předneseny dva vybrané příspěvky zásadního významu pro rozvíjení tématu konference. Po té budou následovat jednání ve dvou paralelních sekcích. Ve vědecké sekci se budou vystupující zabývat různými historickými, geografickými, sociologickými a filozoficko-historickými aspekty tématu pohraničí a hranice, ale i podobami a proměnami vzájemného ovlivňování obou etnik v delších časových dimenzích. V odborné sekci půjde především o výměnu informací o podobách pohraniční spolupráce a prezentaci názorů na její další rozvoj. Akcentovány budou zkušenosti související s česko-polskými vztahy a aktuální vzájemnou koexistencí a spolupráci obou států ve společném příhraničí. Délka vystoupení v obou sekcích bude omezena na 15 minut s možností následné krátké diskuse.
    Následující den 3. října 2019 bude konference pokračovat od 9 hodin ve společném jednání. Účastníci se budou moci seznámit s dalšími příspěvky, jejichž povaha bude mít jak odborné, tak praktické zaměření. Předpokládaný konec konferenčního jednání bude cca v 13 hodin. Jednacími jazyky konference budou čeština a polština.
 
V předvečer konference, 1. října budou ve spolupráci s Polským institutem v Praze promítány v Ústřední knihovně UHK dva polské filmy: 80 milionów a Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. Pro zájemce o seznámení s Hradcem Králové bude 2. října po skončení konferenčního jednání ještě před večeří uspořádána kratší prohlídka historického centra nebo návštěva Bílé věže.
     Konferenční poplatek nebude vybírán. V místě konání konference (EA Hotel Tereziánský dvůr) bude zajištěno ubytování převážně v dvoulůžkových pokojích, v omezené míře půjde o pokoje jednolůžkové, vesměs se snídaní. Z 2. na 3. října 2019 bude k dispozici cca 50 lůžek, menší počet pokojů bude připraven již z 1. na 2. října 2019. Ubytování zdarma bude poskytnuto pouze vystupujícím účastníkům. Pro všechny zúčastněné bude v průběhu konference zajištěno bezplatné stravování (dvakrát oběd, slavnostní večeře a občerstvení).
     Z konferenčního jednání nebude vydáván žádný sborník. Dopracované studie mohou autoři nabídnout k otištění redakci Východočeských listů historických, periodiku vydávaného Historickým ústavem Filozofické fakulty UHK. (Časopis patří do Seznamu českých recenzovaných neimpaktovaných časopisů a do mezinárodní databáze ERIH.)
     Uvítáme s potěšením Vaši účast, ať již budete chtít aktivně vystoupit, nebo pouze naslouchat. V obou případech prosíme o vyplnění níže uvedeného formuláře nejpozději 31. května 2019. Těšíme se na setkání v Hradci Králové.
 
 
   Dr Ryszard Gładkiewicz                                   prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
gestor konference za P-CzTN                                  gestor konference za UHK
 
 

 

Informace o zpracování osobních údajů - Mezinárodní konference v rámci I. kongresu českých polonistických studií 2. a 3. října 2019 v Hradci Králové
Osobní údaje účastníků konference uvedené v přihlášce, případně sdělené při zaslání či odevzdání autorského příspěvku, jsou zpracovávány správcem osobních údajů Univerzitou Hradec Králové, Rokitanského 62/26, 500 03, Hradec Králové, IČ 62690094, Filozofická fakulta (dále jen „UHK“) za účelem i) organizace konference (identifikační, transakční a organizační údaje), ii) komunikace s účastníky ve věcech konference (kontaktní údaje) a iii) případného zajištění stravování pro účastníky konference (transakční údaje). Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) splnění smlouvy, respektive oprávněný zájem správce spočívající v zajištění řádného a plynulého průběhu konference. Obecné informace o zpracování osobních údajů v rámci UHK a informace o tom, jaké mají subjekty údajů další práva v souvislosti s jejich zpracováním, lze nalézt na www.uhk.cz/gdpr. Pověřencem pro ochranu osobních údajů, je Mgr. Tomáš Cvrček, e-mail: gdpr@uhk.cz, tel. č. + 420 493 332 534.Registrační formulář


Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 7.5.2019 13:52