Rada pro spolupráci s praxí

Rada pro spolupráci s praxí je reprezentativním orgánem fakulty, složeným z významných osobností ve svém oboru. Rady jsou spojovacím článkem mezi vnitřním životem UHK a potencionálními zaměstnavateli absolventů. Rada se vyjadřují zejména ke studijním plánům s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce, k praxím studentů, k programům celoživotního vzdělávání, ke spolupráci v oblasti vědy a výzkumu a k vnějšímu a vnitřnímu hodnocení kvality příslušné fakulty, příp. vysokoškolského ústavu.
 • Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana s gescí za sociální oblast, Královéhradecký kraj
 • doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové
 • Mgr. Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové
 • Ing. Erika Javůrková, ředitelka jednatelství Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje v Hradci Králové
 • Ing. Anna Maclová, Diecézní katolická charita Hradec Králové
 • Ing. Jan Kočí, zástupce ředitele Diecézní katolické charity Hradec Králové
 • Mgr. Václav Klička, ředitel OSSZ v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
 • Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, MPSV ČR
 • Mgr. Iva Rosíková, ředitelka Salinger, z. s., Hradec Králové
 • Bc. Jakub Sochor, specialista PR a marketingu Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Mgr. Ivo Šulc, ředitel Státního oblastního archívu v Zámrsku
 • PhDr. Karel Vít, Ph.D., vedoucí Odboru strategického plán. a projekt. řízení MMHK
 • Ing. Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
3. 8. 2014 
Interní dokumenty
3. 8. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Holubová Jana 2, 7.1.2019 8:10