Praxe a stáže

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové podporuje praktické tuzemské stáže studentů, které lze zařadit do studijního plánu studenta a získat za ně kredity. Cílem předmětů Volitelná individuální praxe 1 a Volitelná individuální praxe 2 je snížení studijní neúspěšnosti a podpora uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.Vítejte na stránkách týkajících se praxí a stáží na FF UHK.
 
  •  Vaše žádosti o praxe společně s životopisy a případně dotazy posílejte na e-mail: 
             ff.praxe@uhk.cz

  •  Po přihlášení na této stránka v sekci Interní dokumenty naleznete potřebné formuláře k  předmětům SOFF/VIP1 a SOFF/VIP2.


Aktivita je součástí projektu "Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové", 
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427

Naposledy upraveno: Dlesková Klára, 5.12.2018 9:50