Aktuální nabídka praxí a stáží

Možnost proplácení cestovních výloh:
Výnos děkanky FF UHK č. 19/2018 - MImořádná stipendia na podporu studentů FF UHK


Přihlášky na praxi - deadline: do 30.4.2019


Aktuální nabídka praxí a stáží

NPÚ hledá sezónní průvodce -  pro studenty UHK (PLACENÁ STÁŽ)

Praxe studentů Revitalizace KUKS - pro studenty HIU a KPVHA (ZA KREDITY)

Praxe v České rozhlase - Tvorba uměleckých pořadů - pro studenty UHK (ZA KREDITY)

Praxe v Muzeu východních Čech v HK - pro studenty historických oborů (ZA KREDITY)

EUROCENTRUM HK - tvorba vzdělávací okruhů - pro studenty KPOL a HIU (ZA KREDITY)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje  - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací - pro studenty UHK (PLACENÁ STÁŽ)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - tiskové oddělení pro všechny studenty FF UHK  (ZA KREDITY)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor kultury a památkové péče  (ZA KREDITY)

Garamon - stáže ve vydavatelství - pro všechny studenty FF UHK  (ZA KREDITY) 
Aktivita je součástí projektu "Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové", 
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427
Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
14. 2. 2016 
Interní dokumenty
14. 2. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Dlesková Klára, 4.4.2019 15:0