Spolupracující organizace

Spolupracující organizace doporučené jednotlivými katedrami FF UHK pro konání Volitelné individuální praxe 1 a Volitelné individuální praxe 2. Přehled organizací je průběžně doplňován a aktualizován. (V případě nesrovnalostí nás kontaktujte na e-mailové adrese: ff.praxe@uhk.cz)


Katedra archeologie
Archeopark Všestary   
503 12  Všestary, Všestary 238
Kontakt:
doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
archeoparkvsestary@seznam.cz
Archeologický ústav AV ČR
602 00 Brno,Čechyňská 363/19
Kontakt:
sekretariat@arub.cz
Katedra archeologie FF UKF, Nitra
Hodžova 1, 949 74 Nitra
Kontakt:
nbpazinova@ukf.sk 
Muzeum regionu Boskovicka
Hradní 642/1, 680 01 Boskovice
Kontakt: 
muzeum@nuzeum-boskovicka.cz
Skupina Stik
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana
Kontakt:
info@skupinastik.si

Historický ústav
Městské muzeum
v Ústí nad Orlicí

562 01 Ústí nad Orlicí,
17. listopadu 72
Kontakt:
Süsserová Jarmila
info@muzeum-uo.cz
Národní památkový ústav
531 16 Pardubice, Příhrádek 5
Kontakty:
Bc. Karel Provazník
provaznik.karel@npu.cz
STATKY BARTOŇ s.r.o.
Na Zadomí 1211
549 01 Nové Město nad Metují
Kontakt:
Ondřej Daněk
zamek@zameknm.cz
Jihlavské podzemí
586 01 Jihlava, Hluboká 1
Kontakt: 
Chvátal Karel
karel.chvatal@jihlava-city.cz
Galerie Tří generace Kodetů
500 03 Hradec Králové, Velké náměstí 1
Kontakt:
Ing. arch. Petr Vítek
vitekp.ingarch@seznam.cz

Katedra filozofie a společenských věd
PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové.
Kontakt:
Mgr. Marek Nagy, Ph.D. 
nagy@prostorpro.cz


Katedra politologie FF UHK

Eurocentrum Hradec Králové
500 03 Hradec Králové,
Švendova 1282
 
Kontakt:
Mgr. Petra Pejcharová
pejcharova.petra@vlada.cz


Katedra pomocných věd historických a archovnictví

Státní oblastní archiv v Praze
149 00 Praha 4, Archivní 4/2257
Kontakt:
Mgr. M. Tarantová
marie.tarantova@soapraha.cz
Státní okresní archiv v Pardubicích
530 02 Pardubice, Bělobranské náměstí 1
Kontakt:
Mgr. Ladislav Hloušek
vedouci.pu@ahapa.cz

Katedra sociologie
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
500 03 Hradec Králové, Čsl.armády 954/7
Kontakt: 
Vendula Havlová
vendula.havlova@cz.kruk.eu
Knihovna Třinec
739 61 Třinec,  Lidická 541
Kontakt: 
Mgr. Martina Borská
asistentka@knihovnatrinec.cz

Aktivita je součástí projektu "Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové", 
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427

Naposledy upraveno: Dlesková Klára, 12.3.2019 14:4