Rozvrhy

Rozvrhy pro studenty KOMBINOVANÉHO studia 1. ročníku na Filozofické fakultě UHK 


Upozornění - aktuální verzi rozvrhu naleznete na stránkách Vaší katedry, popř. na portálu IS/STAG - Moje studium - Průběh studia
  • Historický ústav: K-NHI
  • Katedra Pomocných věd historických a archivnictví: 
    K-BAR, K-BPARCHIV, K-NARCHIV (A), K-NARCHIV (B)
  • Katedra Politologie: K-BPOL, K-NPAST, K-NPLAST 

Naposledy upraveno: Zárubová Kateřina, 13.2.2019 12:35