Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Vážené studentky, vážení studenti,

v této části naleznete informace týkající se státních závěrečných zkoušek (dále jen SZZ).
V části SZZ postupně budou doplněny pokyny k SZZ, seznamy státnicových komisí, státnicové předměty a termíny státnic v akademickém roce 2018/2019.
V části kvalifikační práce jsou uveřejněny informace a předpisy související se zpracováním a odevzdáním kvalifikačních prací.

Upozornění:
Předměty státních závěrečných zkoušek si studenti posledních ročníků sami na Portálu - IS/Stag nezapisují. Studenti se na státní závěrečné zkoušky hlásí  papírovou přihláškou (žádostí), kterou odevzdají v tištěné podobě na studijní oddělení (osobně nebo poštou). 

Studenti, kteří ještě nemají uzavřené studium, musí odevzdat s formulářem žádosti také vytištěný a podepsaný Zápisový list - část A "Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2018/2019" (na SZZ se nelze přihlásit bez uzavřeného studia).

Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (tyto termíny si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).
Závěrečné práce se  elektronicky odevzdávají výhradně přes systém eVSKP.

Student musí Žádost o uzavření studia a přihlášení na SZZ  (verze .doc nebo .pdf)  doručit na studijní oddělení:

- pro termíny SZZ leden/únor 2019  přihlášení nejpozději 14 dní před termínem zkoušky

- pro termín SZZ květen/červen 2019 - přihlášení podle Harmonogramu pro AR 2018/2019

- pro termíny SZZ  srpen 2019 -  nejpozději do termínu 22. 7. 2019

Student se může bez omluvy odhlásit z termínu státní závěrečné zkoušky nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

Student může pouze uzavřít studium a přihlášení na SZZ odložit. SZZ nebo její poslední část musí úspěšně vykonat do 2 let od uzavření studia (za datum uzavření studia se pro tyto účely považuje poslední den akademického roku, ve kterém bylo studium uzavřeno, přerušení studia tuto lhůtu neprodlužuje).

I po uzavření studia je student nadále studentem UHK a má status studenta a plyne mu doba studia, což může mít vliv na případný poplatek za studium (blíže uvedeno ve Statutu UHK).


Naposledy upraveno: Zárubová Kateřina, 27.9.2018 9:28