Kvalifikační práce

Kvalifikačními pracemi jsou zpravidla označovány bakalářské, diplomové a disertační práce. Způsob jejich zhotovení upravují na Univerzitě Hradec Králové následující předpisy:

Rektorský výnos č. 1/2013 - Řád pro nakládání se školními a některými jinými autorskými díly na UHK

Příloha č. 1a Rektorského výnosu č. 1/2013 - Licenční smlouva o užití vysokoškolské závěrečné práce

Příloha č. 1b Rektorského výnosu č. 1/2013 - Licenční smlouva o užití habilitační práce

Směrnice děkana Filozofické fakulty  Univerzity Hradec Králové doplňující Studijní a zkušební řád Univerzity Hradec Králové

Výnos děkanky č. 17/2018 Organizace státních závěrečných zkoušek a pravidla pro vypracování závěrečné práce na FF UHK

Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (tyto termíny si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).

Závěrečné práce se  elektronicky odevzdávají výhradně přes systém eVSKP

Upozornění:

text  "Zadání závěrečné práce" se tiskne v systému eVSKP
 

Naposledy upraveno: Vrabcová Vendula, 16.11.2018 9:17