Změny během studia (prodloužení, přerušení, uzavření, zanechání, uznání, postup do dalšího ročníku)Přerušení studia


Žádost o přerušení studia se podává písemně na formuláři, který je k ...

Prodloužení studia


O prodloužení studia se nežádá písemně, student se jen zapíše do dalšího...

Zanechání studia


Pokud se student rozhodne ukončit (zanechat) studium, oznámí tuto skutečnost...