Oznámení3. 10. 2018

Slavnostní promoce absolventů a imatrikulace studentů prvních ročníků FF UHK

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, navazujících magisterských, doktorských studijních oborů, státní rigorózní zkoušky a imatrikulace studentů prvních ročníků se budou konat
 
                                      ve čtvrtek 25. října 2018
 
v aule Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (Hradecká ul. 1227, budova A) s tímto programem:

09:00 hod. Promoce absolventů bakalářských studijních oborů:
 • Filozofie a společenské vědy
 • Politologie
 • Sociologie obecná a empirická
 • Archeologie
 • Archivnictví - historie
 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
 
10:30 hod. Promoce absolventů navazujících magisterských studijních oborů:
 • Filozofie
 • Politologie - africká studia
 • Politologie - latinskoamerická studia
 
12:00 hod. Promoce absolventů doktorského studijního oboru Archeologie,
                  promoce absolventů státní rigorózní zkoušky oboru Historie a
                  promoce absolventů navazujících magisterských studijních oborů:
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Historie
 
14:00 hod. Imatrikulace studentů prvních ročníků

Organizační pokyny:
promoce  - absolventi se dostaví 60 min. před začátkem promoce do vestibulu před aulou Objektu společné výuky (budova A) k prezenci, seřazení a nácviku. Absolventi navazujícího magisterského, doktorského studia a státní rigorózní zkoušky budou promovat v talárech. Bližší pokyny viz pozvánka zasílaná poštou (cca týden před konáním akce);
imatrikulace - studenti prvních ročníků se dostaví 60 min. před začátkem imatrikulace do dvorany budovy A (prostory před univerzitní knihovnou) k prezenci, seřazení a nácviku imatrikulace. Doporučujeme slavnostní oděv.
 
Ve vestibulu před aulou Objektu společné výuky bude možné od 8 hod. zakoupit květiny od Květinového studia Vital – Lucie Vitíková (www.kvetinyvital.cz).

V průběhu slavnostní promoce a imatrikulace mohou být fakultou pořizovány fotografické snímky či videozáznamy, které mohou být použity pro reportážní účely Univerzity Hradec Králové, včetně jejich případného zveřejnění. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.uhk.cz/gdpr.


12. 6. 2018

Poplatky za delší studium

Studenti, kterým se na Portále IS/STAG zobrazí nově vyměřený poplatek za delší studium, hradí příšlušnou částku teprve, až obdrží rozhodnutí o poplatku písemnou formou (dopisem doporučeně do vlastních rukou), ve kterém dostanou i pokyny k platbě.

Od června 2018 dochází ke změně specifického symbolu, věnujte prosím zvýšenou pozornost zadávání platebních údajů (neplatí pro poplatky vyměřené do května 2018)!


8. 9. 2016

Upozornění - podávání žádostí na studijní odd.

Studenti podávají všechny žádosti pouze v písemné formě (osobně nebo poštou) prostřednictvím studijního odd. na příslušném formuláři - formulář Žádost nebo formulář Žádost-odvolání (u zamítnutí žádosti, odvolání proti výši vyměřeného poplatku apod.) – formuláře jsou ke stažení ve složce Dokumenty na stránkách studijního odd.
 
U zpoplatněných žádostí (v souladu s Výnosem děkanky č. 15/2016) uhradí student příslušný poplatek a přiloží doklad o provedené platbě k dané žádosti (kopii potvrzení z elektronického bankovnictví nebo ústřižek složenky).
 
Potvrzení o studiu vydává studijní odd. pouze na studentem vytištěný formulář při osobní návštěvě. Žádosti studentů o naskenování potvrzení do přílohy emailu, popř. zaslání poštou nebude studijní odd. akceptovat s výjimkou studentů na zahraničním pobytu organizovaném FF UHK.
 
Studenti po samozápisu do vyšších ročníků doručí do 30. 9. 2017 Zápisový list - část A Přehled o vykonaných zkouškách za AR 2015/2016 na studijní odd. v tištěné podobě osobně, poštou, popř. prostřednictvím jiné osoby (nebo vložením do schránky přes studijním odd.) – viz Výnos děkanky č. 12/2016. 
 
Pokud je student na zahraničním pobytu organizovaném FF UHK, může žádost/odvolání i Zápisový list – část A zaslat elektronicky emailem (tj. scan dokumentu s příslušným podpisem) výhradně však z univerzitního e-mailového účtu.
 


9. 3. 2015

Novinka na portálu IS/STAG

Na portálu IS/STAG byla nově přidána možnost tisku "Potvrzení o studiu".
Potvrzení najdete v části Moje studium - Průběh studia, portlet Výsledky studia, odkaz Formulář pro tisk potvrzení o studiu.
S tímto předvyplněným formulářem se musíte zastavit  na studijním oddělení, kde Vám bude tento formulář potvrzení o studiu orazítkován a podepsán referentkou studijního oddělení.