03.10.2018

Slavnostní promoce absolventů a imatrikulace studentů prvních ročníků FF UHK

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, navazujících magisterských, doktorských studijních oborů, státní rigorózní zkoušky a imatrikulace studentů prvních ročníků se budou konat
 
                                      ve čtvrtek 25. října 2018
 
v aule Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (Hradecká ul. 1227, budova A) s tímto programem:

09:00 hod. Promoce absolventů bakalářských studijních oborů:
 • Filozofie a společenské vědy
 • Politologie
 • Sociologie obecná a empirická
 • Archeologie
 • Archivnictví - historie
 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
 
10:30 hod. Promoce absolventů navazujících magisterských studijních oborů:
 • Filozofie
 • Politologie - africká studia
 • Politologie - latinskoamerická studia
 
12:00 hod. Promoce absolventů doktorského studijního oboru Archeologie,
                  promoce absolventů státní rigorózní zkoušky oboru Historie a
                  promoce absolventů navazujících magisterských studijních oborů:
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Historie
 
14:00 hod. Imatrikulace studentů prvních ročníků

Organizační pokyny:
promoce  - absolventi se dostaví 60 min. před začátkem promoce do vestibulu před aulou Objektu společné výuky (budova A) k prezenci, seřazení a nácviku. Absolventi navazujícího magisterského, doktorského studia a státní rigorózní zkoušky budou promovat v talárech. Bližší pokyny viz pozvánka zasílaná poštou (cca týden před konáním akce);
imatrikulace - studenti prvních ročníků se dostaví 60 min. před začátkem imatrikulace do dvorany budovy A (prostory před univerzitní knihovnou) k prezenci, seřazení a nácviku imatrikulace. Doporučujeme slavnostní oděv.
 
Ve vestibulu před aulou Objektu společné výuky bude možné od 8 hod. zakoupit květiny od Květinového studia Vital – Lucie Vitíková (www.kvetinyvital.cz).

V průběhu slavnostní promoce a imatrikulace mohou být fakultou pořizovány fotografické snímky či videozáznamy, které mohou být použity pro reportážní účely Univerzity Hradec Králové, včetně jejich případného zveřejnění. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.uhk.cz/gdpr.

 • Více z Oznámení
 • Naposledy upraveno: Letochová Eva, 17.10.2018 12:35