08.09.2016

Upozornění - podávání žádostí na studijní odd.

Studenti podávají všechny žádosti pouze v písemné formě (osobně nebo poštou) prostřednictvím studijního odd. na příslušném formuláři - formulář Žádost nebo formulář Žádost-odvolání (u zamítnutí žádosti, odvolání proti výši vyměřeného poplatku apod.) – formuláře jsou ke stažení ve složce Dokumenty na stránkách studijního odd.
 
U zpoplatněných žádostí (v souladu s Výnosem děkanky č. 15/2016) uhradí student příslušný poplatek a přiloží doklad o provedené platbě k dané žádosti (kopii potvrzení z elektronického bankovnictví nebo ústřižek složenky).
 
Potvrzení o studiu vydává studijní odd. pouze na studentem vytištěný formulář při osobní návštěvě. Žádosti studentů o naskenování potvrzení do přílohy emailu, popř. zaslání poštou nebude studijní odd. akceptovat s výjimkou studentů na zahraničním pobytu organizovaném FF UHK.
 
Studenti po samozápisu do vyšších ročníků doručí do 30. 9. 2017 Zápisový list - část A Přehled o vykonaných zkouškách za AR 2015/2016 na studijní odd. v tištěné podobě osobně, poštou, popř. prostřednictvím jiné osoby (nebo vložením do schránky přes studijním odd.) – viz Výnos děkanky č. 12/2016. 
 
Pokud je student na zahraničním pobytu organizovaném FF UHK, může žádost/odvolání i Zápisový list – část A zaslat elektronicky emailem (tj. scan dokumentu s příslušným podpisem) výhradně však z univerzitního e-mailového účtu.
 
  • Více z Oznámení
  • Naposledy upraveno: Letochová Eva, 12.9.2017 8:17