Informace pro studenty

S veškerými otázkami studijního charakteru na Filozofické fakultě se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě studijního oddělení se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

​Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro poplatky za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 13990, obecný formulář žádosti je ke stažení zde.

Často kladené dotazy (FAQ)

Celouniverzitní předpisy

Studijní a zkušební řád UHK platný od 1. 9. 2017

Statut UHK

Disciplinární řád

Stipendijní řád UHK


Fakultní předpisy

Výnos děkanky FF UHK č. 15/2016 - Úhrady za administrativní a mimořádné úkony a služby

Výnos děkanky FF UHK č. 12/2018 - Zápis předmětů a zápisy do akademického roku 2018/2019

D
oplňující pokyn k zápisům (k výnosu děkanky č. 12/2018) - návod pro studenty

Pokyny pro registrace zapsaných předmětů na rozvrhové akce a úprava zapsaných předmětů pro LS 2018/2019

Státní závěrečné zkoušky (informace)

Organizace státních závěrečných zkoušek a pravidla pro vypracování závěrečné práce na FF UHKInformace zejména pro studenty 1. ročníku

První kroky v portálu IS/STAG

Změna hesla


Prezentace - zápisy 1. ročníku

Průvodce prváka 2018/2019 - elektronická verze


Zápis předmětů k volným registracím LS 2018/2019

https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=31553

 

Naposledy upraveno: Zárubová Kateřina, 12.2.2019 12:18