Studijní programy / obory

Fakulta Program Název oboru Typ  studia Forma studia Akreditace do
FF B0222A120001 Historické vědy se specializací Archivnictví bakalářský kombinovaná 14.7.2028
FF B0222A120001 Historické vědy se specializací Archivnictví a Historie bakalářský prezenční 14.7.2028
FF B0222A120009 Archeologie bakalářský prezenční 11.8.2023
FF B0923P240001 Sociální práce bakalářský prezenční 13.9.2028
FF B0923P240001 Sociální práce bakalářský kombinovaná 13.9.2028
FF B3928 Počítačová podpora v archivnictví bakalářský prezenční 31.12.2024*)
FF B3928 Počítačová podpora v archivnictví bakalářský kombinovaná 31.12.2024*)
FF B6101 Filozofie a společenské vědy bakalářský prezenční 31.12.2024*)
FF B6701 Politologie bakalářský prezenční 31.12.2024*)
FF B6701 Politologie bakalářský kombinovaná 31.12.2024*)
FF B0314A250008 Sociologie bakalářský prezenční 14.11.2023
FF B7105 Prezentace a ochrana kulturního dědictví bakalářský prezenční 31.12.2024*)
FF N0222A120001 Historie magisterský navazující prezenční 14.7.2028
FF N0222A120001 Historie magisterský navazující kombinovaná 14.7.2028
FF N0223A100001 Filozofie magisterský navazující prezenční 14.7.2028
FF N6701 Politologie - africká studia magisterský navazující prezenční 31.12.2024*)
FF N6701 Politologie - africká studia magisterský navazující kombinovaná 31.12.2024*)
FF N6701 Politologie - latinskoamerická studia magisterský navazující prezenční 31.12.2024*)
FF N6701 Politologie - latinskoamerická studia magisterský navazující kombinovaná 31.12.2024*)
FF N7105 Archivnictví magisterský navazující prezenční 31.12.2024*)
FF N7105 Archivnictví magisterský navazující kombinovaná 31.12.2024*)
FF N7109 Archeologie magisterský navazující prezenční 31.12.2024*)
FF P6101 Filozofie doktorské prezenční 31.12.2024
FF P6101 Filozofie doktorské kombinovaná 31.12.2024
FF P7105 Archivnictví doktorské prezenční 31.12.2024*)
FF P7105 Archivnictví doktorské kombinovaná 31.12.2024*)
FF P7105 Historie doktorské kombinovaná 31.12.2024*)
FF P7105 Historie doktorské prezenční 31.12.2024*)
FF P0222D120001 Archeologie doktorské prezenční 14.7.2028
FF P0222D120001 Archeologie doktorské kombinovaná 14.7.2028
FF P0312D200003 Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia doktorské prezenční 11.8.2023
.. N6731 Sociální práce (realizováno univerzitním pracovištěm UHK) magisterský
navazující
prezenční 1.3.2021
.. N6731 Sociální práce (realizováno univerzitním pracovištěm UHK) magisterský
navazující
kombinovaná 1.3.2021

Pozn.: Novelou zákona č. 168/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) se prodlužuje platnost udělených akreditací studijních oborů do 31. 12. 2024.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 18.6.2019 10:23