Studuj na FF UHKRealizace aktivit pro uchazeče o studium je podpořena z projektu Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427.


STUDUJ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ!

#ffuhk je mladou, inovativní, dynamicky se rozvíjející institucí, která buduje svou prestiž na základě poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přátelském prostředí. Fakulta nabízí studium společenskovědních a historických oborů i sociální práce. Její absolventi nacházejí uplatnění v orgánech státní či veřejné správy, politice, médiích, kulturních organizacích, neziskovém sektoru i ve školství.

Vyber si, co tě zajímá!

Podej si přihlášku ke studiu, při kterém objevíš svět • Příběhy studentů, kteří vyrazili díky své FF UHK na studijní pobyty do zahraničí, najdeš ZDE.

 • Příběh sociologa Petra, který se vydal na Erasmus+ studijní pobyt do Švédska, si můžeš přečíst ZDE.

 • Příběh archivářky Veroniky o pracovní stáži v britském muzeu i "vzpomínky na Afriku" dvou mladých politologů, kteří si našli praxi na ghanské ambasádě, najdeš v časopisu Ozvěny ZDE.
   
Studuj v Hradci Králové - studentském městě plném života! 
Prohlédni si video o životě v HK

Studuj na Univerzitě Hradec Králové - přátelské, dynamické, otevřené!
Sleduj videa a rozhovory na našem Youtube kanálu!

Navštiv nás na UHK - dveře máme otevřené!
Den workshopů a otevřených dveří FF UHK se už konal. Nebyli jste? Podívejte se alespoň na fotky

Ptej se našich studentů na vše, co Tě zajímá!
Najdi si svou FFakultní spojku - studenta, který studuje obor, na který chceš

Buď FF tom s #ffuhk! 
Sleduj naše pozvánky, novinky i úspěchy na webu FF UHK
       

Objev #FFreeindex pro uchazeče o bakalářské studium!
Chceš studovat společenské vědy? Baví Tě historie? Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové ti poradí FFintu, jak zde snáze získat vysokoškolský FFlek! 
 
Pořiď si svůj FFree index FFrekventanta FF UHK, navštěvuj akce, které pro tebe bude hradecká „FFilda“ celý akademický rok organizovat, a sbírej první body k přijímačkám už teď! V akademickém roce 2018/2019 bude možné sbírat kredity do FFree indexu do 17. května 2019.
 
Jak na to?
Zaregistruj se na fakultním portálu pro uchazeče o studium na FF UHK a sleduj Kalendář akcí. Při příchodu na jakoukoli akci na FF UHK se zapiš a my tvou účast odměníme prvními kredity do tvého "vysokoškolského" FFree indexu.  
 
Zisk kreditů odměníme bonusem při přijímacích zkouškách na bakalářské studijní obory na naší společné Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové! 
 

Klikni... 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ARCHEOLOGIE

Archeologie je pro každého, koho baví dějepis a láká ho vlastnoručně objevovat odkazy dob dávno minulých. Učit Tě budou špičkoví čeští odborníci. Vzdělávat se a zlepšovat si své praktické dovednosti budeš moct i na zahraničních univerzitách či při terénních výzkumech v unikátních světových archeologických lokalitách. Studium ovšem tvoří také nabídka aplikované informatiky v archeologii.

Katedra archeologie navíc vytvořila Archeopark pravěku ve Všestarech, pravěkou vesnici a muzeum, kde mají studenti povinné praxe a učí se proniknout do tajů pravěkého života experimentálními metodami. #KopuZaFFUHK - Aktuálně se naši studenti, absolventi i vyučující z Katedry archeologie FF UHK podílejí na rozsáhlém záchranném archeologickém výzkumu na trase budoucí dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře. "Kopejte" za nás taky! Více informací o projektu, které zveřejnila média, najdete ZDE. 
Na co se můžeš těšit?
 • Terénní praxe – studenti mají příležitost vypadnout z koloběhu přednášek a spolupracovat při výzkumech v různých archeologických lokalitách, nyní i na trase budoucí dálnice D11, kde se mohou dotknout tisíce let starých památek
 • Praxe v Archeoparku pravěku ve Všestarech – možnost prezentace výsledků archeologie veřejnosti, možnost účasti při Dnech živé archeologie a archeologických experimentech
 • Komplexní pojetí archeologie – od doby kamenné přes dobu bronzovou a železnou, dobu římskou a dobu stěhování národů přes raný po vrcholný středověk
 • Výzkum v Etrurii – studenti se mohou zúčastnit významného antického výzkumu v Etrurii, v jedné z nejdůležitějších etruských lokalit v Tarquiniích
 • Progresivní archeologické metody – využití počítačů v archeologii, letecká archeologie nebo metoda experimentu
 • Studijní pobyty v zahraničí – studium na mnoha našich zahraničních univerzitách, poznávání nových zemí, zlepšování jazykových schopností a navazování osobních kontaktů
 • Perspektiva kompletní řady studií – katedra nabízí studium archeologie od bakalářského stupně přes navazující magisterské studium až po doktorské studium.
 • Osobní přístup – katedra volí rozumný kompromis mezi extrémem vzdělávání privilegovaných jednotlivců a na druhé straně extrémem masových odosobněných skupin. Pracovníci katedry se snaží řešit problémy studentů férově a bezprostředně
Co zajímavého Tě naučíme? 
 • Archeologie Etrusků a Italiků
 • Letecká archeologie
 • Formativní procesy
 • Experimentální archeologie
 • GIS v archeologii
Proč studovat archeologii v Hradci Králové? Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook KARCH FF UHK


Co můžeš studovat?

1. Archeologie - bakalářské prezenční studium


Naučíme Tě různé archeologické disciplíny, starší dějiny i informatiku v archeologii. Součástí studia je také bohatá terénní archeologická praxe, studenti se totiž podílejí na reálných archeologických výzkumech. 
Podrobné informace o oboru

Příjímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z dějepisu (starší dějiny - pravěk, starověk, středověk), významně je zohledněn zájem o obor, například praxe nebo projekt. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Archeologie - navazující magisterské prezenční studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Archeologie - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FILOZOFIE A SPOLEČENSKÉ VĚDY

Přesvědčíme Tě, že filozofie není jen dávno překonané mudrování, které patří na smetiště intelektuálních dějin. My učíme filozofii pro 21. století, a proto se vydáváme jiným směrem než většina vysokých škol, které filozofii nabízejí! Do našeho LMS centra navíc zveme světové odborníky.

Baví Tě bádat v oblasti společenských věd a nechceš si při studiu svazovat ruce pouze jednou konkrétní specializací? Studium filozofie na FF UHK je to pravé! Cílem bakalářského studijního oboru Filozofie a společenské vědy je totiž hledat a zkoumat ty z metod, které filozofie v rámci svého vývoje uplatňovala a které by nám mohly být užitečné i dnes. Existují totiž stále zajímavé a důležité otázky, kterými je záhodno se v současné filozofii zabývat. Součástí učebního plánu jsou proto například i předměty jako antropologie, psychologie, ekonomie nebo tvůrčí psaní.Katedra filozofie a společenských věd kromě LMS centra, Centra pro studium jazyka, mysli a společnosti, kam přijíždějí přednášet světoví experti, realizuje i řadu vědeckých projektů, podpořených například Grantovou agenturou České republiky. Profesor Peregrin je i nositelem ocenění Grantové agentury České republiky. 

Na co se můžeš těšit?
 • Osobní přístup
 • Široký výběr předmětů z oblasti analytické filozofie
 • Studentský klub Libomudravna
 • Možnost návštěv přednášek světových odborníků v rámci LMS centra
 • Interdisciplinární propojení s vědními obory
 • Hostování odborníků ze zahraničních univerzit
 • Podpora samostatné práce studentů
 • Aktivní zapojení studentů v hodinách
 • Výuka nejen dějin filozofie, ale i současných filozofických problémů
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Kritické myšlení a argumentace
 • Filozofie a otázky bytí
 • Soudobá analytická filozofie
 • Problémy současné filozofie mysli
 • Proměny filozofie v dějinách
Proč studovat filozofii v Hradci Králové? 

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook KFSV
Co můžeš studovat?

1. Filozofie a společenské vědy - bakalářské prezenční studium


Naučíme Tě nejen filozofii, ale i různé společenskovědní disciplíny (sociologii, teorii a praxi argumentace, psychologii, ekonomii nebo dějiny evropské kultury). Součástí studia je také tvůrčí psaní. 
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z českých, evropských a světových dějin (od počátku 19. století), znalosti představitelů, koncepcí, myšlenek, pojmů a děl ze souvisejících vědních oborů (filozofie, politologie, práva, etiky, ekonomie, sociologie, státovědy, religionistiky a psychologie), politických systémů, zeměpisu a vnitrostátního i mezinárodního dění s ohledem na logické a kritické myšlení.
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy


Elektronická přihláška

2. Filozofie - navazující magisterské prezenční studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Filozofie - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTORICKÉ VĚDY 

Toužíš se dozvědět víc o tom, jak se žilo v minulosti? Zajímají Tě způsoby uchovávání historických památek? Staň se studentem studijního programu Historické vědy. Na konci prvního ročníku se rozhodneš, v jaké specializaci budeš pokračovat. Na výběr budeš mít dvě možnosti- Archivnictví, nebo Historii. 

Příjímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu v rozsahu gymnaziálního učiva. Následuje ústní pohovor, který zjišťuje zájem o obor.  Uchazečům o studium Historické vědy, specializace Archivnictví v kombinované formě může být po doložení minimálně dvouleté praxe v akreditovaném archivu nebo spisovně státních či samosprávných úřadů, ev. v komerčních spisovnách přijímací zkouška prominuta.
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláškaARCHIVNICTVÍ

Že je studium archivnictví a následná práce archiváře činností jak tvůrčí, tak detektivní, Ti ukážou naši odborníci. Obor je určen všem, které přitahuje odhalování tajemství skrytých v dobových písemnostech, mnohdy psaných písmem, které jen tak někdo nerozluští. Staň se tím, kdo rozumí řeči středověku, ovládá latinu, numismatiku či heraldiku! 

Katedra pomocných věd historických a archivnictví ovšem kromě klasického archivnictví nabízí i volbu pro ty, které zajímá historie, ale život bez počítačových technologií si nedokáží představit. Staň se moderním archivářem, který zvládá práci s 3D skenery a 3D tiskárnami levou zadní! V éře digitalizace archivů a nejrůznějších písemných dokumentů budeš na praxi výborně připraven.
Naši archiváři navíc v Broumovském klášteře úspěšně realizují projekt NAKI s názvem "Brána moudrosti otevřená". I vy tak zjistíte, jak se chrání poklady staletí! 
 


Na co se můžeš těšit?
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Paleografie – studenti se učí zvládat čtení středověkých a novověkých písem
 • Diplomatika – seznamuje studenty se strukturou středověkých písemností a učí je kriticky hodnotit jejich vyhotovení i obsah
 • Multimediální systémy – studenti se naučí s pomocí moderních metod aplikovat svoje poznatky nejen z archivnictví atraktivní formou
 • Problematika historické geografie a kartografie, která poskytuje pohled na současná řešení problematiky krajiny
 • Informační a komunikační technologie – studenti navrhují řešení ochrany a bezpečnosti všech analyzovaných systémů v praxi
Proč studovat archivnictví v Hradci Králové? 

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook Hradecké studentské sekce ČAS


Co můžeš studovat?

1. Historické vědy, specializace Archivnictví - bakalářské prezenční/kombinované studium


Specializaci Archivnictví si můžeš vybrat na konci prvního ročníku programu Historické vědy. Naučíme Tě národní i světové dějiny z oblasti pomocných věd historických a praktického archivnictví. Neošidíme Tě ani o odborné praxe a exkurze. 
Podrobné informace o oboru


2. Archivnictví (modul Moderní systémy v archivnictví/ modul Archivnictví a pomocné vědy historické) - navazující magisterské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Archivnictví - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška
HISTORIE

Že historie není jen o vzpomínkách nebo biflování dat bitev či jmen generálů, Ti dokáží odborníci z Historického ústavu FF UHK, uznávaného akademického pracoviště s více než dvacetiletou tradicí. Chceš-li se dozvědět více o tom, jak žili naši předkové, a přispět k uchování jejich odkazu pro další generace, jsi u nás na správné adrese! Zjistíš, že historie je zábava, pátrání v minulosti, ale je možné se z ní poučit i do budoucna. Na co se můžeš těšit?
 • na individuální přístup vyučujících ke studentům
 • na téměř rodinnou atmosféru
 • na širokou nabídku volitelných předmětů
 • na zajímavé exkurze tuzemské i zahraniční
 • na zahraniční odborníky
 • na vysokou odbornost našich akademických pracovníků
 • na naše mezinárodní konference
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Středověký člověk a jeho svět
 • Válka v evropské historii
 • Územní vývoj českých zemí
 • Dějiny středověké Skandinávie
 • Film jako historický pramen
Proč studovat historii v Hradci Králové? 

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook HÚ FF UHKCo můžeš studovat?

1. Historické vědy, specializace Historie - bakalářské prezenční studium


Specializaci Historie si můžeš vybrat na konci prvního ročníku programu Historické vědy. Naučíme Tě národní i světové dějiny, neošidíme Tě ani o odborné praxe a exkurze. 
Podrobné informace o oboru


2. Historie - navazující magisterské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Historie - doktorské prezenční/kombinované studium 

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POČÍTAČOVÁ PODPORA V ARCHIVNICTVÍ 

Zajímáš se o uchovávání historických památek pro budoucí generace a baví Tě moderní informační technologie? Pak je obor Počítačová podpora v archivnictví pro Tebe to pravé. Obor spojuje dvě oblasti - aplikovanou informatiku se zaměřením na multimédia i databáze a historii s archivnictvím včetně pomocných věd historických. Během studia se Ti dostanou do rukou dokumenty, které běžný člověk nikdy nespatří. Navíc po vystudování tohoto oboru budeš mít velkou výhodu na trhu práce - jedinečné vzdělání, kterému se jinde v České republice nikdo nenaučil. 
Obor je doplněn výukou cizích jazyků, aplikovaných disciplín a praxí.

Na co se můžeš těšit? 
 • Osobní přístup pedagogů
 • Zajímavé moderní technologie
 • Využívání technických pomůcek a dobře vybavených učeben a laboratoří
 • Vzrušující práce se vzácnými historickými dokumenty
 • Poznávání důležitého řemesla archivářů a odkrývání záhad historie
 • Bohatá praxe v oboru
 • Možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží
 • Široká nabídka výuky cizích jazyků
Co zajímavého tě naučíme? 
 • Moderní informační technologie
 • Správa elektronických dat
 • Digitalizace v archivnictví

Proč studovat Počítačovou podporu v archivnictví v Hradci Králové? 

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook Hradecké studentské sekce ČAS
Co můžeš studovat?

Počítačová podpora v archivnictví - bakalářské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Příjímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu ověřujícího všeobecný i kulturní rozhled se zaměřením na historii a informatiku, základní počítačovou gramotnost i logické myšlení. Zohledněny jsou také praxe, projekty a znalost odborné literatury související s oborem. 

Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITOLOGIE

Čteš dnes a denně o politické situaci, korupci a krizi? Chceš-li něco v politice změnit, musíš začít jejím porozuměním. Do politiky mluví kdekdo, ale málokdo jí opravdu rozumí. Staň se světlou výjimkou a pronikni do tajů veřejného dění, mezinárodních vztahů i diplomacie!

Pouze na naší fakultě mohou navíc absolventi bakalářského stupně studovat navazující magisterskou či doktorskou politologii zaměřenou na oblasti Latinské Ameriky či Afriky, a zažít tak opravdové dobrodružství při studijních či výzkumných pobytech mezi slony či lamami!


  

Na co se můžeš těšit?
 • osobní přístup vyučujících
 • kvalita na úkor kvantity
 • jedinečné zaměření magisterského studia
 • výjezdy do Afriky či Latinské Ameriky hrazené FF
 • pracovní stáže
 • pestrý studentský život
 • lehce dostupné studium v zahraničí
 • široký výběr volitelných předmětů včetně cizojazyčných
 • možnost zapojení do výzkumných aktivit katedry
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Diplomacie v praxi
 • Současná čínská politika
 • Žurnalistika v praxi
 • Latinská Amerika v mezinárodních vztazích
 • Konflikty a společnost v Africe
 • Mezinárodní vztahy
 • Stranické a volební systémy
Proč studovat politologii v Hradci Králové? 

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook KPOL FF UHKCo můžeš studovat?

1. Politologie - bakalářské prezenční/kombinované studium


Naučíme Tě, jak fungují politické systémy v teorii i praxi evropských zemí, kudy se v historii ubíralo politické myšlení a co formuje mezinárodní vztahy. Pronikneš do džungle institucí a politiky EU, nabídneme Ti možnost naučit se různé cizí jazyky a strávit semestr na univerzitách v Evropě i mimo ni. Pokud u nás zůstaneš i na magisterském stupni, budete mít možnost studovat v zemích Latinské Ameriky a Afriky. 
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu ze základů společenských věd (politologie, filozofie) a moderní historie. Důraz bude kladen i na znalost problematiky současných mezinárodních vztahů a české i evropské politické scény. Část testu je v anglickém jazyce. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

2. Politologie - africká studia - navazující magisterské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

3. Politologie - latinskoamerická studia - navazující magisterské prezenční/kombinované studium 

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

4. Politologie - africká studia - doktorské prezenční/kombinované studium 

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška

5. Politologie - latinskoamerická studia - doktorské prezenční/kombinované studium

Podrobné informace o oboru

Podrobné informace o přijímacím řízení

Elektronická přihláška


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREZENTACE A OCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ


Baví Tě historie a kultura a chceš udělat něco pro jejich zviditelnění? Nechceš celé studium prosedět v knihovnách? Na oboru Prezentace a ochrana kultruního dědictví se nemusíš bát, že "nevytáhneš paty" ze studoven a muzeí. Díky povinné praxi, která je součástí studia, můžeš pracovat například jako průvodce po hradech či zámcích.
Jsme praktický obor, který Tě skvěle připraví na budoucnost. Absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu Historie na FF UHK.

Na co se můžeš těšit? 
 • Osobní přístup v téměř rodinném prostředí
 • Spousta praxe při studiu, kterou si pak můžeš napsat do životopisu
 • Interdisciplinární propojení s jinými obory
 • Podpora samostatné práce studentů
 • Hostování odborníků z jiných univerzit a institucí

Co tě naučíme?
 • Základy historie, archeologie, muzejnictví a archivnictví
 • Teorie kultury
 • Postupy prezentsce historie klasickou i digitální formou
 • Umění průvodcovství
 • Management kulturních institucí

Proč studovat Prezentaci a ochranu kulturního dědictví v Hradci Králové? 
 • Hradecká filda je menší fakultou s přátelskou atmosférou
 • Preferujeme osobní přístup ke studentům
 • Podporujeme studijní i pracovní výjezdy studentů do světa bez zbytečných komplikací ve studiu
 • Podporujeme odborné praxe studentů
 • Finančně podporujeme studentské výzkumné projekty
 • Nabízíme širokou nabídku volitelných cizích jazyků
 • Pořádáme populárně-naučné přednášky a akce pro studenty i veřejnost
 • Vážíme si našich absolventů - zůstáváme s nimi v kontaktu a pořádáme pro ně setkání
 • Hradec Králové je pohodové město s působivou architekturou a spoustou zeleně
 • Město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR
 • Nejsou jen vysoké školy, knihovny, ale také sportoviště, divadla, kina, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook HÚ FF UHK

Co můžeš studovat?


Prezentace a ochrana kulturního dědictví - bakalářský prezenční studijní obor

Naučíme Tě, jak propragovat historii a kulturu. Připravíme Tě na práci průvodce, PR muzea či jiné kulturně-vzdělávací instituce či řídícího pracovníka v paměťových institucích. 
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkoušky jsou realizovány formou písemného testu z národních a obecných dějin včetně obecně kulturních znalostí a celkového kulturně-politického rozhledu uchazeče. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!

Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SOCIOLOGIE

Zajímá Tě, v jaké společnosti žijeme? Chceš vystoupit z davu a stát se specialistou na diagnózy společnosti, nahlédnout pod pokličku různých sociálních skupin a jevů, porozumět výzkumům a umět je vytvářet? Pak je studium sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové tou pravou volbou! 

Klademe důraz nejen na teorii, ale především na praxi, proto se i náš bakalářský studijní obor nazývá Sociologie obecná a empirická. Zaměřujeme se na propojení výuky s praxí a badatelstvím. Naši studenti se podílejí na tvorbě reálných sociologických šetření například na objednávku krajské správy, a přispívají tak k rozvoji kvality života v regionu. Právě problematikou sociologie obyvatelstva, města a regionu se totiž naši odborníci zabývají nejvíce. 

V nedávné době studenti po celý rok dělali průzkum návštěvnosti Městských lesů Hradec Králové.  Na co se můžeš těšit? 

 • na osobní přístup akademických pracovníků
 • na spolupráci s odborníky z jiných sociologických pracovišť 
 • na aktivity studentského sociologického klubu SH1UK
 • na výzkumné aktivity během studia
 • na vybavení počítačových učeben moderními technologiemi pro sběr a zpracování dat v sociologii
 • na to, že se naučíte sociologicky myslet i bez počítače
 • na možnosti studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí
 • na volitelné přednášky z příbuzných oborů
 • na vlastní badatelské pokusy v rámci bakalářských prací
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Sociologie sídel a regionu
 • Sociologie politiky
 • Sociologie životního způsobu
 • Metody a praktika kvantitativního i kvalitativního výzkumu
 
Proč studovat sociologii v Hradci Králové? 

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o katedře a Facebook studentů SH1UKCo můžeš studovat?

Sociologie obecká a empirická - bakalářské prezenční studium


Naučíme Tě sociologicky myslet na úrovni obecné i aplikované sociologie, vytvářet poznatky spojené s teorií i praxí empirických šetření, užívat základy statistiky nebo demografii, zkoumat sídla, regiony a mnoho dalšího.
Podrobné informace o oboru

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu, který se skládá z pěti oddílu: obecných studijních předpokladů, sociologie, filozofie, psychologie a kulturně politického i historického přehledu. 
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy

Elektronická přihláška

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIÁLNÍ PRÁCE


Ústav sociální práce je od akademického roku 2017/2018 součástí Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ta zajišťuje výuku studentů ÚSP FF UHK, nicméně magisterské studijní obory  jsou akreditovány pod samotnou univerzitou. 
 
ÚSP FF UHK rozvíjí společensky potřebná a žádaná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce. Studijní nabídka Ústavu se tak dlouhodobě těší velkému zájmu středoškolských studentů i pracovníků již působící v oblasti praxe sociální práce, kteří si studiem doplňují vzdělání. Ústav sociální práce je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. 

Studenti absolvují v prvním roce studia společné uvedení do problematiky, od druhého ročníku mají možnost vybrat si užší specializaci - Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, nebo Sociální práce v preventivních službách

Chceš-li být prospěšná(ý) společnosti, studium sociální práce je pro Tebe to pravé! Ne v každém zaměstnání můžeš činit dobré skutky každý den!

Přijmeme Tě ke studiu, když úspěšně složíš písemný test ze základů společenských věd v rozsahu gymnaziálního učiva.
Pořiď si svůj první vysokoškolský index a sbírej body k přijímačkám!
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy


Elektronická přihláškaNa co se můžeš těšit? 
 • na osobní přístup akademických pracovníků
 • na širokou nabídku odborných stáží v tuzemsku i zahraničí
 • na každoroční mezinárodní konferenci Hradecké dny sociální práce, kterou pořádáme
 • na moderně vybavené učebny a technické pomůcky ve výuce
 • na exkurze do institucí zabývajících se sociální prací
 • na aktivity Debatního klubu ÚSP a akce pro studenty pořádané fakultou 
 • na přednášky zahraničních hostů
 • na možnost vyrazit při studiu na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ i mimoevropské mobility
 • na studium v mezinárodním kolektivu, máme totiž spoustu zahraničních studentů
Co zajímavého Tě naučíme?
 • Etika sociální práce 
 • Základy psychologie pro sociální práci
 • Psychopatologie
 • Charitativní a pastorační péče
 • Sociologie rodiny
 • Ergoterapie
 
Proč studovat sociální práci v Hradci Králové? 
 • Hradecká filda je menší fakultou s přátelskou atmosférou
 • Preferujeme osobní přístup ke studentům
 • Podporujeme studijní i pracovní výjezdy studentů do světa bez zbytečných komplikací ve studiu
 • Podporujeme odborné praxe studentů
 • Finančně podporujeme studentské výzkumné projekty
 • Nabízíme širokou nabídku volitelných cizích jazyků
 • Pořádáme populárně-naučné přednášky a akce pro studenty i veřejnost
 • Vážíme si našich absolventů - zůstáváme s nimi v kontaktu a pořádáme pro ně setkání
 • Hradec Králové je pohodové město s působivou architekturou a spoustou zeleně
 • Město bylo v posledních letech několikrát po sobě vyhlášeno nejlepším místem pro život v ČR
 • Nejsou jen vysoké školy, knihovny, ale také sportoviště, divadla, kina, spousta kulturních akcí i útulných hospůdek

Více informací o fakultě a Facebook FF UHK

Více informací o ústavu a Facebook ÚSP FF UHK

Co můžeš studovat?  


1. Sociální práce v preventivních službách - bakalářské prezenční i kombinované studium

Obor je orientován do oblasti sociální práce v preventivních službách. Studenti poznají teoretické aspekty preventivní sociální práce, systém sociální ochrany pro tyto skupiny a získají dovednosti přístupů a metod pro práci s nimi. 
 
Těšit se můžeš na předměty jako Přístupy v sociální práci s neorganizovanou mláděží, Sociální práce s lidmi s handicapem, Sociální práce se seniory, Krizová intervence nebo Úvod do religionistiky. Součástí studia je i praxe v terénu. 2. Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností - bakalářské kombinované studium

Cílem oboru je poskytnout poznatky z širokého spektra znalostí a dovedností, jež absolventovi umožňují samostatný výkon na pracovních pozicích v institucích poskytujících komplexní péči ve formě terénní, ambulantní či pobytové osobám se sníženou soběstačností, zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům. 
Podrobné informace o oboru
 

3. Sociální práce ve veřejné správě - bakalářské prezenční i kombinované studium

Student si osvojí poznatky obeckých principů organizace a fungování veřejné správy i v podmínkách evropského právního systému a dovednost komunikovat a spolupracovat s dalšími státními i nestátními institucemi, zabezpečovat informační vztahy k veřejnosti. V rámci studia je vypracována posloupnost praxí a exkurzí, které orientují studenty v systému veřejné správy a sociálních služeb. 
Podrobné informace o oboru
 

4. Sociální práce - navazující magisterské prezenční i kombinované studium
 
V rámci magisterského studia Sociální práce absolvent/ka získá následující kompetence ke koordinaci a řízení služeb sociální práce
Podrobné informace o oboru

Přijímací řízení probíhá formou písemné zkoušky. Písemný test je koncipován z témat sociální politiky a sociální práce, mj. také z právní problematiky vztahující se k sociální oblasti, základů metodologie sociálních věd, dále ověření schopnosti zdůvodnění výběru a použití metod a technik sociálního výzkumu. Test obsahuje také logické úlohy a zkoumá uplatnění analytického a kritického myšlení.
Podrobné informace o přijímacím řízení
Vzorové testy


Elektronická přihláška


 


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
2. 2. 2016 
Interní dokumenty
2. 2. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 10.12.2018 14:16