Habilitační a profesorská řízení

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

Akreditované obory:
  • obor České a československé dějiny
  • obor Politologie
Výnos děkanky č. 25/2016 Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UHK včetně kritérií naleznete zde.


Zahájená habilitační řízení

V oboru České a československé dějiny:

Uchazeč Pracoviště Název habilitační práce Datum zahájení Datum projednání VR FF UHK Datum habilitační přednášky Jmenování docentem/kou
PhDr. Petr Orság, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci           Mezi realitou, propagandou a mýty: Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968-1989 11.10.2017 10.11.2017 5.10.2018  od 1. 12. 2018
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. Historický ústav FF UHK MEN UNDER FIRE: The Motivation, Morale and Masculinity of Czech Soldiers in the Great War, 1914-1918 28. 3. 2018 4.5.2018 30.11.2018  od 1. 1. 2019
V oboru Politologie:

Uchazeč Pracoviště Název habilitační práce Datum zahájení Datum projednání VR FF UHK Datum habilitační přednášky Jmenování docentem/kou
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Kvalita demokracie v Mongolsku 11.10.2017 10.11.2017 5. 10. 2018 Řízení zastaveno
Mgr. Getnet Tamene Kassa, Ph.D. PLUS Academia spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava Orders and Systems in Context 15.10.2017 10.11.2017 26. 4. 2019 Řízení zastaveno
PhDr. Petr Just, Ph.D. Katedra politologie a humanitních studií, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Pod Tatrou sa blýska: strany, vlády a koalice na Slovensku v letech 2006 až 2016. 27. 4. 2018 5.10.2018  ----------- Řízení zastaveno


Ukončená habilitační řízení  v roce 2015 a 2016:

Uchazeč Pracoviště Název habilitační práce
PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období tzv. normalizace (1969–1989)
 
22.10.2014 28.11.2014 29.5.2015  19.6.2015
PhDr. Veronika Středová, Ph.D. Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové Strukturalismus v českém historickém myšlení 7.5.2015 29.5.2015 13.11.2015 1.12.2015PhDr. Karel Maráz, Ph.D. Fakulta filozofická, Masarykova univerzita v Brně Od mýtu k realitě. (Ne)známý Přemyslovec Václav III.
(1289-1306)
14.5.2014 30.5.2014 6.5.2016 řízení zastaveno


ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

obor České a československé dějiny

Zahájená jmenovací řízení:

Uchazeč Pracoviště Datum zahájení Datum projednání VR FF UHK Jmenovací řízení VR FF UHK Jmenovací řízení VR UHK Jmenování prezidentem ČR
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.      Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 3.10.2017 10.11.2017  4. 5. 2018  28.11.2018  
 


Ukončená jmenovací řízení:

Uchazeč Pracoviště Datum zahájení Datum projednání VR FF UHK Jmenovací řízení VR FF Jmenovací řízení VR UHK Jmenování prezidentem ČR
doc. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 25. 9. 2015 13. 11. 2015 6. 5. 2016 22. 3. 2017 13. 12. 2017
Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 29. 10. 2015 13. 11. 2015 6. 5. 2016 18. 1. 2017 19. 6. 2017
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 20. 11. 2013 30. 5. 2014 28. 11. 2014 11. 2. 2015 11. 12. 2015

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 3.5.2019 13:57