Projekty

Pracovníci Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se dlouhodobě intenzivně zabývají výzkumem. Již řadu let řeší grantové projekty Grantové agentury České republiky v celé šíři oborů.


Aktuálně řešené projekty:

MINISTERSTO KULTURY - PROGRAM NAKI II
Partneři projektu: Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

řešitel název projektu doba řešení
Bolom-Kotari Martina Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů
Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace.
2016-2020
Grulich Petr
Věnná města českých královen
(Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru)
2018-2022


 
GRANTOVÁ AGENTURA ČR

Juniorské

řešitel název projektu doba řešení
Dekarli Martin Opera logicalia Štěpána z Pálče († 1423) a recepce anglické logiky v pozdně středověkých Čechách 2017-2019

Standardní
 

řešitel název projektu  doba řešení
Středová Veronika Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara 2017-2019
Springerová Pavlína Výstupy sociálních hnutí a dynamika těchto hnutí 2017-2019
Kapusta Jan Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy 2017-2019
Janoušek Hynek - JAKO SPOLUŘEŠITEL Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. století 2017-2019
Strmiska Maxmilián Vztah mezi volební soutěživostí a vládními represivními strategiemi v hybridních režimech Latinské Ameriky 2018-2020
Hrubeš Milan Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na Slovensku 2018-2020
Musilová Dana - jako spoluřešitelka Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století 2019-2021
Thér Richard Technologické změny ve výrobě keramiky v souvislosti se sociálními transformacemi v průběhu doby laténské v Čechách 2019-2021
Svačinová Iva Podoby (sebe-)přesvědčování v osobních denících 2019-2021
Jaroš Filip
Adolf Portmann: průkopník eidetického a semiotického přístupu ve filozofii věd o živém  
2019-2021LA granty

řešitel název projektu doba řešení
Koreň Ladislav Inferencializmus a kolektivní intencionalita 2017-2019


TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR

Tošner Michal Analýza sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny-Rychnov n/Kněžnou 2018 - 2022
Joukl Miroslav - jako spoluřešitel Změny vybavenosti venkovských obcí základními službami a dopady na jejich obyvatele 2019 - 2021

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
10. 7. 2014 
Interní dokumenty
10. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 16.1.2019 9:43