Centralizované rozvojové projekty

Aktuálně řešené projekty
Název projektu: Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd
 
Projekt reaguje na uměle vytvářený negativní obraz studentů a absolventů humanitních a společenských věd ve veřejném prostoru a snahu o stigmatizaci humanitního a společenskovědního vzdělávání jako neperspektivního vysokoškolského sektoru. 
Hledá společensky akceptovatelné řešení situace, kdy je cíleně podporována a finančně subvencována preference přírodovědného a technického vzdělávání, a to nejen ze strany státu, ale též samospráv. Potenciální absolvent humanitních a společenskovědních oborů (dále HaSVO) je tak a priori sociálně diskvalifikován označením za budoucího adepta úřadu práce či je degradována jeho kvalifikace. 
 
Za jeden z hlavních cílů si projekt klade podporu přímé interakce především mezi trhem práce (zaměstnavateli) a zainteresovanými vysokými školami za účelem zvýšení kvality vzdělávací činnosti, zejména v oblasti nastavení a optimalizace profesní přípravy budoucích absolventů humanitně zaměřených fakult. Současně projekt poskytuje prostředky k vytvoření efektivních nástrojů k posílení pozitivního vnímání HaSVO ve veřejném prostoru, a tím nepřímo ke zvýšení prestiže studia a kvality studentů a absolventů za pomoci příkladů dobré praxe. V této rovině projekt cílí na veřejnost, zaměstnavatele, střední školy, uchazeče i absolventy.
 
Koordinátor celého projektu
Mgr. Jan Prouza, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
                
Zúčastněné školy
Ostravská univerzita
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
11. 3. 2019 
Interní dokumenty
11. 3. 2019 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 19.3.2019 9:53