Institucionální rozvojový program

Vyhlášení Interní grantové soutěže projektů na podporu pedagogické práce akademických pracovníků a tvůrčí práce studentů na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové na rok 2019. Přihlášky posílejte prosím do 5.2.2019 do 12,00 na email veronika.skodrnova@seznam.cz. Filozofická fakulta podporuje vydávání svých recenzovaných časopisů - Filosofie Dnes, Modern Africa, Východočeské listy historické a Živá archeologie. Fakulta podporuje publikační činnost svých zaměstnanců formou dotací Ediční rady FF UHK.

Projekty přijaté k financování v roce 2018:

zakázka/činnost/pracoviště řešitel/ka název projektu
1905/1190/03220 RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. Inovace výuky metodologických předmětů – využití softwaru Remark Office OMR
1906/1190/03230 Mgr. et Mgr. Michal Rigel Polské konexe: exkurze do Muzea varšavského povstání a jazykový kurz
1907/1190/03310 Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D. Praktická ukázka geofyzikálního měření. Metodika a uplatnění v praxi
1908/1190/03310 Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. Přednáškový cyklus „Archeologie konfliktu“
1909/1190/03380 Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. Imaginace a její prameny jako prostředek k pochopení středověké společnosti a její mentality
1910/1190/03390 Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. Inovace a modernizace výuky epigrafiky, heraldiky a genealogie
1911/1190/03220 RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D. Inovace výuky metodologických předmětů - analýza kategorizovaných dat
1912/1190/03380 Mgr. Irena Kapustová Název projektu (česky) Jak se dělá muzejní pedagogika II.
1913/1190/03230 Mgr. Jaroš Filip PhD. Propagace navazujícího magisterského studia mezi studenty bakalářských programů a inovace jejich vzdělávání
1914/1190/03310 Mgr. Eva Schimerová Rozvoj konzervačních postupů a jejich implementace do praxe studentů archeologie
1915/1190/03390             PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.;
Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Města Olomouc a Kroměříž pohledem urbánní historie a církevních dějin (Exkurze pro studenty historických oborů FF UHK)
1916/1190/03250 Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. Zapojení platformy diskusních skupin do koncepce výuky v oborech sociální práce FF UHK
1917/1190/03350 PhDr. Štěpánka Rubešová, Ph.D. Výuka současné akademické angličtiny prostřednictvím M- learningu
1918/1190/03230              Mgr. Martin Paleček, Ph.D.          Inovace výuky předmětu "Religionistika" 


Projekty přijaté k financování v roce 2017:

řešitel/ka název projektu
Bláhová Zuzana Exkurze studentů archeologie do archeologické laboratoře v Olomouci
Bolom-Kotari Martina Inovace a modernizace výuky kodikologie a heraldiky
Kapustová Irena Jak se dělá muzejní pedagogika
Pavlů Ivan Nejstarší keramika
Šimral Vít "Zdokonalení výuky předmětu „Financing Political Competition“ a zapojení do sítě „Interdisciplinary Corruption Research Network“"
Šandera Martin Proměny rezidenčních sídel účastníků výpravy české šlechty do Itálie (1551-1552)
Grulich Petr Hospodářské a technické dějiny na FF UHK
Mangel Tomáš Laténské osídlení východních Čech v evropském kontextu
Němečková Věra Archivnictví a pomocné vědy historické v současné teorii a praxi
Tošner Michal Jak učit sociologii, aby byla přitažlivá? Rozvíjení metodiky výuky sociologie pro střední školy a první ročníky studia VŠDokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
15. 7. 2014 
Interní dokumenty
15. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Škodrnová Veronika, 14.1.2019 10:35