Specifický výzkumV rámci studentské grantové soutěže na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové – specifického výzkumu mohou studenti magisterského i doktorského studia a akademičtí pracovníci podávat výzkumné projekty.

Filozofická fakulta každoročně touto grantovou soutěží podporuje výzkumné projekty v oblastech, jimiž se zabývá, tedy africká studia, archeologie, archivnictví, filozofie, historie, latinskoamerická studia, politologie, pomocné vědy historické, sociologie, výpočetní technika v humanitních vědách a v dalších oblastech výzkumu.

Studentská grantová soutěž má na FF tradici a každoročně je podpořeno několik desítek projektů, díky nimž se škola dostává stále významněji do povědomí odborníků i veřejnosti.Výsledky rozhodnutí hodnotící komise SV pro rok 2019 naleznete zde:


https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=33415

Čísla zakázek jednotlivých projektů lze nalézt zde.

HODNOCENÍ NÁKLADŮ ÚČELOVÉ PODPORY NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM 2018
Studentská grantová soutěž Filozofická fakulta


Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018 2.841.770,- Kč
Způsobilé náklady studentských projektů z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum 2.535.499,- Kč
   
Způsobilé náklady spojené s organizací studentských vědeckých konferencí z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum 235.273,- Kč
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum 70.998,- Kč
Převod do fondu účelově určených prostředků 0,- Kč


Projekty řešené v roce 2019:

Beneš Miroslav William Cecil a John Knox – Vývoj anglo-skotských vztahů v průběhu 16. století
Beneš, Doležalová, Fišerová, Vodochodská Mezinárodní doktorandská konference „Tři staletí v srdci Evropy“
Bönschová Barbora Tzv. Pergamenová kniha a Papírová kniha (Diplomatický rozbor dvou nejstarších dochovaných královédvorských městských knih)
Daneš Jaroslav Tragédie a válka
Doová Lenka Křesťanství a společnost na periferii středověké Evropy
Droberjar Eduard Markomanské války na Malé Hané
Drobňák Matej Empirické základy inferencialismu.
Hnulíková Blanka Specifikace skleněných fotografických negativů z konce 19. století.
Holas Matouš Prospekce bojišť prusko-rakouské války z roku 1866 na území Královehradeckého kraje.
Holub Ondřej „Kontinuita a inovace.“ 4. mezinárodní konference o socialismu „Socijalizam na klupi“ Univerzita Juraje Dobrily v Pule, 26–28. září 2019
Horáková Lenka Historiografické, sfragistické a správní aspekty výzkumu Církevních dějin ve Střední Evropě II
Hrdá Marie Etika jako aplikovaná disciplína
Hrušková Kateřina Výroby knoflíků v Anglii v letech 1750–1920
Chlepko Peter Počiatky krupinského práva
Kabešová Monika Stranické čistky v KV KSS Bratislava v letech 1949–1953 a jejich možné souvislosti s českým prostředím
Kabešová, Bekera, Parchanská České, slovenské a československé dějiny 20. století XIV. (Konference mladých vědeckých pracovníků)
Kouba, Springerová Komparativní analýza latinskoamerické politiky
Květenská Daniela Kompetence sociálních pracovníků při práci s oběťmi trestných činů v komplexu spolupráce pomáhajících profesí
Mangel Tomáš Nedestruktivní výzkum vybraných archeologických lokalit doby laténské ve východních Čechách
Peprah Stephen Oppong Platón o bohu: zbožnosti a štěstí
Sáričková Noemi Národní identita a institucionální praxe v habsburské monarchii a Československu, 1914-1938
Sojková Iva Artisanální těžba zlata v Ghaně optikou místních médií – exkluze, odcizení a kriminalizace těžařů jako nástroj budování národní identity v kampani #StopGalamsey
Suchopárová Kateřina Studentská archeologická konference: Archeologie. Kdo? Co? Kdy a kde?
Svoboda Stanislav Středočeská a dolnoslezská hřbitovní kultura, komparace modelových lokalit v období novověku
Šandera Martin Česká královská města pod vládou Matyáše Korvína (Plzeň, České Budějovice, Cheb)


 

Pokračující z roku 2018:
Mgr. Petr Polehla, Ph.D. Bc. Eva Havlíková Intronizace královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století
 
Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
Beata Hopová
Veronika Slováková
Veronika Uhrová
Veronika Obrovská
Uplatňování principu nejlepšího zájmu dítěte v činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Petra Tlčimuková PhDr. Jaromír Karpíšek Česká společnost, náboženství a příroda: formování nové sociologie na průniku témat
 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
8. 7. 2014 
Interní dokumenty
8. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 3.5.2019 14:7