Zahraniční styky

Aktuální nabídky mobilit - podrobnosti viz jednotlivé záložky vlevo v liště:
 
  • Erasmus studijní pobyty - uzávěrka přihlášek pro výběrové řízení na akademický rok 2019/2020 je 20. března 2019
 
  • Erasmus praktické stáže 2018/2019 - uzávěrka přihlášek je průběžně během ak. roku, mnoho nabídek na super stáže (Czech Trade, Česká centra,  ..) - ukončení stáže nejpozději 30/9/2019
  • Erasmus praktické stáže 2019/2020 - uzávěrka přihlášek je 10. března 2019, pobyt od 2/8/2019 do 30/9/2020
  • Mimoevropské pobyty (Latinská Amerika, Afrika, Asie, USA) - uzávěrka přihlášek pro mimoevropské mobility je 10. března 2019 (studijní pobyty a Czech Trade)
  • Erasmus - kreditová mobilita - pouze pro Ph.D. studenty, uzávěrka přihlášek 10. března 2019 
  • odborné stáže Člověk v tísni (Kostarika) - uzávěrka přihlášek průběžně během roku
 
 
Zahraniční oddělení zajišťuje zahraniční agendu FF UHK - administruje vyjíždějící studenty (program Erasmus+, latinskoamerické, africké a asijské mobility, mobility v rámci dalších mobilitních programů), přijíždějící studenty, zaměstnanecké mobility, zahraniční experty.

 
Katederní koordinátoři internacionalizace
 
Fakultní koordinátor - Mgr. Jan Prouza, Ph.D.  
Katedra archeologie Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Historický ústav Mgr. Milan Sovilj Ph.D.
Katedra filozofie a společenských věd Mgr. et Mgr. Michal Rigel
Katedra politologie Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Katedra pomocných věd historických a
archivnictví
PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Katedra sociologie Mgr. Petra Tlčimuková
Ústav sociální práce Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

 

Chcete vidět, jak probíhá stáž v Bruselu? Naše studentka Markéta Kubová připravila krátké video...


 
 
 
 

Naposledy upraveno: Ležák Josef, 15.3.2019 9:3