Asie a USA

Semestrální studijní pobyty:
ASIE, Evropa (mimo Erasmus) a USA

FF UHK nabízí studentům jedinečnou příležitost strávit jeden semestr studia mimo Evropu. Každoročně tuto možnost využije cca 20 studentů. Nabídka zahraničních partnerů se každý rok rozšiřuje.
Filozofická fakulta UHK vypisuje výběrové řízení na mimoevropské mobility 2019/2020 pro studenty FF UHK (prezenční i kombinovaná forma studia, bakalářské, navazující magisterské i doktorské obory), včetně studentů ÚSP UHK. Studijní pobyt je plánován na zimní či letní semestr akademického roku 2019/2020.

ASIE:

 • Russian-Armenian University, Armenia
 • Yerevan State University, Armenia
 • Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University-United International College, China
 • Yangtze University, China
 • Georgian Technical University, Georgia
 • Lingnan University, Hong Kong
 • The Education University of Hong Kong, Hong Kong - NOVINKA v naší nabídce
 • Kazakh Ablai Khan University of International Relations & World Languages, Kazakhstan
 • Russian New University, Russia
 • Institute for the Humanities and Information Technologies (IGUMO), Russia
 • Hanshin University, South Korea
 • Kookmin University, South Korea
 • Sangmyung University, South Korea
 • Soongsil University, South Korea
 • Myongji University, South Korea - NOVINKA v naší nabídce
 • National Cheng Kung University, Taiwan
 • National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan
 • Soochow University, Taiwan
EVROPA:
 • National University of Ostroh Academy, Ukraine
 • University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

USA:
 • Howard University (tato univerzita je určena pouze pro Ph.D. studenty Afrických studií), USA
 • Missouri Southern State University, USA - ubytování a strava zdarma, podrobnosti viz příloha v dokumentech
 • Georgia College & State University, USA

 
Do 10. března 2019 zasílejte na martina.eliasova@uhk.cz  následující dokumenty:
 

 • přihlášku (ke stažení na webu Referátu zahraničních styků) - formát xls, název souboru Přihláška_příjmení
 • motivační dopis – rozsah max. 1A4, anglicky, formát pdf, název souboru MD_ příjmení,
 • strukturovaný životopis – rozsah max. 2 A4, anglicky, formát pdf, název souboru CV_příjmení
 • průběh studia ze systému STAG – formát pdf, název STAG_příjmení
 • předmět emailu: Přihláška AS/Přihláška USA/Přihláška Evropa
 • dokumenty jsou přijímány výhradně elektronicky a ve správných formátech.

 
Kritéria výběru studentů:
 

 • Jazykové vybavení – schopnost psát a hovořit v cizím jazyce - v příslušném jazyce dle univerzity, na níž má uchazeč zájem studovat.
 • Motivace ke studiu v zahraničí, motivace ke studiu na příslušné univerzitě. 
 • Dosavadní studijní výsledky.
 • Aktivity (katederní i mimokatederní) související s oborem studia či danou mobilitou.
 • Výhodou je předchozí zkušenost se zahraniční mobilitou.

 
 Výběrové řízení (ústní pohovor) se uskuteční do 14 dnů od uzávěrky přihlášek. Každý účastník obdrží pozvánku s termínem a časem pohovoru. Termín pohovoru - pravděpodobně 20/3/2019.
 
Dotazy prosím směřujte na Mgr. Martinu Eliášovou – martina.eliasova@uhk.cz (493 331 212), 2. patro budovy FF – Zahraniční oddělení FF UHK (kancelář 23 160, bývalá učebna B18).

Výši stipendia si můžete ověřit ve výnosu č. 10/2017 - viz sekce dokumenty.

Před podáním přihlášky doporučujeme pečlivě prostudovat webové stránky partnerských univerzit (oborová propojenost, nabídka předmětů, harmonogram akademického roku,...). Předpokládá se schopnost komunikace v příslušném jazyce (anglický jazyk).

Investice do vzdělání v zahraničí je tou nejlepší investicí do budoucna! Zmíněné univerzity nabízí velmi kvalitní programy, jejichž absolvování Vás posune nejen po odborné ale i osobní stránce!

Upozornění: mimoevropské mobility NEJSOU pod programem ERASMUS, jsou financovány z jiných fakultních zdrojů. Proto pro ně platí pravidla, která jsou uveřejněna na této stránce. V případě dotazů se neváhejte zeptat! 

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
7. 12. 2015 
Interní dokumenty
7. 12. 2015 
Mobility Asie, Evropa mimo Erasmus, USA.pdf
6. 2. 2019245604 KB
List of partner universities.pdf
25. 1. 2018329776 KB

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Eliášová Martina, 7.3.2019 9:32