Latinská Amerika a Afrika

MIMOEVROPSKÉ MOBILITY - studijní pobyty - LATINSKÁ AMERIKA a AFRIKA

Filozofická fakulta UHK vypisuje výběrové řízení na mimoevropské mobility 2019/2020 pro studenty jakéhokoliv navazujícího magisterského studia a doktorského studia na FF UHK (prezenční i kombinovaná forma studia), včetně studentů ÚSP UHK. Studijní pobyt je plánován na zimní či letní semestr akademického roku 2019/2020.

Do 10. března 2019 zasílejte na martina.eliasova@uhk.cz  následující dokumenty:
 • přihlášku (ke stažení v sekci dokumentů) - formát xls, název souboru Přihláška_příjmení
 • motivační dopis – rozsah max. 1A4, formát pdf, Brazílie a Kapverdy portugalsky; kontinentální Afrika anglicky, ostatní země španělsky; název souboru MD_příjmení,
 • strukturovaný životopis - rozsah max. 2 A4, formát pdf, v jazyce výuky dané univerzity, název souboru CV_příjmení
 • průběh studia ze systému STAG – formát pdf, název STAG_příjmení
 • předmět emailu: Přihláška LA/Přihláška AF
 • dokumenty jsou přijímány výhradně elektronicky a ve správných formátech.
 
Kritéria výběru studentů:
 • Jazykové vybavení – schopnost psát a hovořit v cizím jazyce - v příslušném jazyce dle univerzity, na níž má uchazeč zájem studovat.
 • Motivace ke studiu v zahraničí, motivace ke studiu na příslušné univerzitě. 
 • Dosavadní studijní výsledky.
 • Aktivity (katederní i mimokatederní) související s oborem studia či danou mobilitou.
 
Výběrové řízení (ústní pohovor) se uskuteční cca do 14 dnů od uzávěrky přihlášek. Každý účastník obdrží pozvánku s termínem a  časem pohovoru. Termín pohovoru - Latinská Amerika středa 13. března 2019 od 13:00 (každý uchazeč obdrží konkrétní čas pohovoru). Afrika pravděpodobně středa 20/3.
 
Dotazy prosím směřujte na Mgr. Martinu Eliášovou – martina.eliasova@uhk.cz (493 331 212), 2. patro budovy FF – Zahraniční oddělení FF UHK (kancelář 23 160, bývalá učebna B18).
  
 
DESTINACE – semestrální studijní pobyt v akademickém roce 2019/2020, studenti navazujícího magisterského studia a doktorského studia:
 
Afrika
 • Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Praia, Cabo Verde
 • Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia
 • University of Ghana, Legon-Accra, Ghana
 • University of Nairobi, Nairobi, Kenya
 • Nile University of Nigeria, Abuja, Nigeria
 • University of Namibia, Windhoek, Namibia
 • University of Zambia, Lusaka, Zambia
 
Latinská Amerika
 • Universidad Nacional de General San Martín, Argentina
 • Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, Argentina
 • Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia
 • Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, Bolivia
 • Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil
 • Universidade Federal de Lavras, Brazil
 • Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil
 • Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil
 • Univates University Center, Brazil
 • Universidad del Desarrollo, Chile
 • Universidad San Sebastián, Chile
 • Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia
 • Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
 • Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia
 • Universidad del Rosario, Bogota, Colombia
 • Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, Ecuador
 • Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Mexico
 • Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Mexico
 • Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Peru
 • Pontificia Universidad Católica del Peru, Lima, Peru
 • Universidad de Montevideo, Uruguay
 
 
Severní Amerika
 • Howard University, Washington D.C., US – pouze Ph.D. Africká studia
  

Před podáním přihlášky doporučujeme si ověřit, že Vámi studovaný obor (či obor příbuzný) je na dané univerzitě (web). Ověřit doporučujeme i rozložení semestru během roku (např. ZS Ghana začíná již v srpnu, LS Peru končí až v červenci). FF UHK si vyhrazuje právo na zrušení plánovaného studijního pobytu (např. z důvodu špatné bezpečnostní situace v zemi).

Finanční podmínky výjezdu se odvíjí od délka pobytu a vzdálenosti destinaci - podrobně viz sekce Výnosy - výnos č. 10/2017 o stipendijní podpoře zahraničních mobilit.

Studenti bakalářského studia mohou jet pouze na partnerské univerzity v Asii - viz záložka Asie a USA.

Upozornění: mimoevropské mobility NEJSOU pod programem ERASMUS, jsou financovány z jiných fakultních zdrojů. Proto pro ně platí pravidla, která jsou uveřejněna na této stránce. V případě dotazů se neváhejte zeptat!


MIMOEVROPSKÉ ODBORNÉ STÁŽE

Filozofická fakulta UHK se snaží svým studentům nabídnout kvalitní odborné stáže i v mimoevropských oblastech (pro stáže v Evropě navštivte záložku Erasmus praktické stáže). Aktuálně FF vypisuje následující stáže - Czech Trade a Člověk v tísni. Uzávěrka přihlášek je 10/3/2019. Předpokládaný termín pobytu - léto až zima 2019.

Odborné stáže v zahraničních pobočkách CZECH TRADE


Filozofická fakulta UHK vypisuje výběrové řízení na odborné stáže v zahraničních pobočkách CZECH TRADE. Konkrétně se jedná o následující mimoevropské destinace:
 • Lima (Peru)
 • Santiago de Chile (Chile)
 • Bogotá (Kolumbie)
 • Sao Paulo (Brazílie)
 • Mexico City (Mexiko)
Podmínky stáže:
 • Délka stáže: cca 3 měsíce. Termín i délka stáže bude komunikována přímo s danou pobočkou a stážistou (předpokládaný termín léto až zima 2019).
 • Stážista musí být studentem FF UHK v době stáže (bakalářské – min. ukončený 1. ročník studia, navazující magisterské či doktorské studium)
 • Komunikační úroveň španělského jazyka (pro Brazílii portugalského jazyka)
 • Stážista obdrží za každý měsíc stáže 5 kreditů do bloku povinně volitelných předmětů.
 • Finanční podpora ze strany FF UHK: příspěvek na cestovní náklady ve výši 12 000 CZK, příspěvek na pobytové náklady ve výši 12 000 CZK/každý měsíc pobytu.

Do 10. března 2019 zasílejte na martina.eliasova@uhk.cz následující dokumenty:
 • přihlášku (ke stažení v sekci dokumentů) - formát xls
 • motivační dopis – rozsah max. 1A4, jazyk dle místa stáže, formát pdf
 • strukturovaný životopis – rozsah max. 2 A4, jazyk dle místa stáže, formát pdf
 • průběh studia ze systému STAG – formát pdf
 • předmět emailu: Přihláška CZECH TRADE
 • dokumenty jsou přijímány výhradně elektronicky.
Kritéria výběru studentů: Jazykové vybavení – schopnost psát a hovořit v ŠJ/PJ, motivace ke stáži.

Výběrové řízení (ústní pohovor) se uskuteční cca do 14 dnů od uzávěrky přihlášek. Každý účastník obdrží pozvánku s přesným termínem pohovoru.  FF studenta nominuje, finální výběr potvrzuje Czech Trade.
Dotazy prosím směřujte na Mgr. Martinu Eliášovou – martina.eliasova@uhk.cz (493 331 212), 2. patro budovy FF – Zahraniční oddělení.


Odborné stáže v zahraniční pobočce Člověka v tísni (San José, Kostarika)

Náplň stáže
 • Zpracování studií o aktuální situaci a práce NGOs v regionech, ve kterých působí ČvT (Nikaragua, Honduras, Kuba, Venezuela, Ekvádor)
 • Zpracování studií o aktuální situaci a práce NGOs podle témat (ochránci lidských práv, genderová práva/násilí, životní prostředí)
 • Pomoc při logistických záležitostech (příprava tréninků, programu pro návštěvy etc)
 • Organizace knihovny se stručnými shrnutími zákonů nebo studií na témata lidských práv a dalších
 • Mapování a následná organizace možných dárců
 • Pomoc s administrací portálu Eye on Cuba
 • Pracovní náplň se mění na základě aktuální situace v zemi a projektech, na kterých se v dané době pracuje
Podmínky stáže:
 • Délka trvání: Upřednostňují se stáže trvající 3 měsíce a déle. Termín pobytu na dohodě mezi ČvT a studentem 
 • Jazyk: Upřednostňují se studenti, kteří mluví španělsky. Je tu ale i možnost přijetí studenta jen s výbornou angličtinou. Studenti, jejichž ani jeden jazyk není na dobré úrovni, nebudou moci být přijati na stáž.
 • Stážista musí být studentem FF UHK v době stáže (bakalářské – min. ukončený 1. ročník studia, navazující magisterské či doktorské studium)
 • Stážista obdrží za každý měsíc stáže 5 kreditů do bloku povinně volitelných předmětů.
 • Finanční podpora ze strany FF UHK: příspěvek na cestovní náklady ve výši 12 000 CZK, příspěvek na pobytové náklady ve výši 12 000 CZK/každý měsíc pobytu.
 
Zájemci o stáž mohou přihlášky zasílat průběžna na martina.eliasova@uhk.cz následující dokumenty:
 • přihlášku (viz sekce dokumenty) - formát xls
 • motivační dopis – rozsah max. 1A4, ŠJ/AJ, formát pdf
 • strukturovaný životopis – rozsah max. 2 A4, ŠJ/AJ, formát pdf
 • článek na libovolné téma napsaný studentem - rozsah min. 1 A4, ŠJ/AJ, formát pdf
 • průběh studia ze systému STAG – formát pdf
 • předmět emailu: Přihláška Člověk v tísni
 • dokumenty jsou přijímány výhradně elektronicky.
Kritéria výběru studentů: Jazykové vybavení – schopnost psát a hovořit v ŠJ/PJ, motivace ke stáži. 

Výběrové řízení (ústní pohovor) se uskuteční cca do 14 dnů od podání přihlášky. Každý účastník obdrží pozvánku s přesným termínem pohovoru. Finální výběr provádí Člověk v tísni.
Dotazy prosím směřujte na Mgr. Martinu Eliášovou – martina.eliasova@uhk.cz (493 331 212), 2. patro budovy FF – Zahraniční oddělení.

Praktická stáž - právní firma Mexiko

FF UHK uzavřela smlouvu o spolupráci s přední právní firmou z Mexico City, tato společnost spolupracuje s Ambasádou ČR v Mexico City, zahraniční pobočkou Czech Tradu v Mexiku. Aktuálně hledá společnost stážistu na administrativní výpomoc. Cílem stáže je prohloubení odborných znalostí o dané zemi, spolupráci ČR a Mexika, zlepšení jazykových dovedností (ŠJ, AJ, ČJ). Společnost nabízí i finanční podporu ve výši  5 500 CZK/měsíc. FF pak poskytne stipendium na částečné pokrytí životních nákladů a dopravu. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Martinu Eliášovou (martina.eliasova@uhk.cz).
 


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
15. 7. 2014 
Interní dokumenty
15. 7. 2014 
Czech Trade léto zima 2019.pdf
6. 2. 2019196318 KB

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Eliášová Martina, 7.3.2019 9:26