Naši absolventi

FIM a Vy

Byli bychom rádi, kdyby naše další komunikace byla skutečně oboustranná a jsme přesvědčeni, že na obou stranách existuje množství důvodů pro pokračující spolupráci, a věříme i tomu, že postupem času budeme společně nalézat i další příležitosti vzájemného obohacení.

FIM pro Vás

Ačkoliv od doby, kdy jsme se společně potkávali na chodbách a v učebnách naší fakulty, již jistý čas uplynul, může Vám fakulta stále přinést mnoho zajímavého.

Na stránkách Institutu dalšího vzdělávání FIM UHK naleznete bohatou nabídku různých kurzů a vzdělávacích akcí, které Vám mohou pomoci vyřešit aktuální problém nebo zvýšit kvalifikaci.V případě zájmu je možné sestavit školící či tréninkový program na klíč, přesně podle Vašich potřeb. Školení mohou probíhat tradičně, v prostorách fakulty, na Vašem pracovišti, nebo i ve virtuálním e-learnigovém prostředí.

V rámci výuky jednotlivých předmětů probíhá řada přínosnýchpřednášek špičkových manažerů a odborníků z praxe. Tato vystoupení jsou sice primárně určena pro současné studenty, ale pokud Vás některé z nabízených témat osloví, velmi rádi Vás na nich také uvítáme. Aktuální nabídku budeme zveřejňovat v sekci novinek.

Neměli bychom opomenout, že na fakultě každoročně probíhá řada konferencí a odborných seminářů. Také na těchto akcích Vás velmi rádi uvítáme jak v roli posluchačů tak aktivních účastníků.

Vy pro FIM

I my se na Vás obracíme s výzvou ke spolupráci. Můžete se například zamyslet nad tím, čím byste vy, absolventi, mohli přispět své fakultě a jejím současným studentům. Nejedná se jen o to, co může nabídnout vaše firma, ale především jde o námět, co byste vy mohli nabídnout osobně jako jednotlivci.

Jedná se například o:

  • zajímavé vzpomínky na studium na FIM,

  • ohlédnutí za průběhem studia po získání zkušeností z praxe – návrhy na jeho úpravy,

  • rady současným studentům, na co se zaměřit, aby byli po absolvování úspěšní,

  • návrhy na to, co byste chtěli mít na www stránkách určených absolventům.

Obracejte se proto na FIM s návrhy na konkrétní náplň spolupráce fakulty s Vámi, jejími absolventy, aby se od začátku podařilo tuto spolupráci směrovat do co nejzajímavějších a pro obě strany nejpřínosnějších oblastí.
Své náměty směřujte na vera.palanova@uhk.cz

Přidejte se!

Chcete více spolupracovat s fakultou? 
Chcete oslovit své bývalé spolužáky a nemáte kontakt?
Chcete prezentovat svoji firmu na naší fakultě?


Je-li alespoň jedna Vaše odpověď kladná, zašlete na adresu absolvent.fim@uhk.cz své jméno, e-mail, datum narození (pro porovnání se seznamem absolventů) a volitelně i adresu bydliště.


Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 8.2.2018 16:3