Často kladené dotazy

FAQ - Nejčasteji kladené dotazy
Co je to EduCloud?
EduCloud je společný vzdělávací program FIM UHK a IBM, ve kterém chceme zprostředkovat studentům praktické dovednosti a připravit je na pozice, po kterých bude v budoucnu hlad. Vycházíme z trendů, které vidíme v odvětví a na základě těchto informací připravujeme optimální průchod studiem, aby z vás byl absolvent, který je o krok napřed před ostatními a odliší se na trhu práce. Jako první otvíráme přípravku na pozici Big Data Analytika. Abychom poskládali všechny potřebné dovednosti, skloubili jsme stávající předměty na UHK (některé trochu inovovali), doplnili jsme je semináři odborníků z praxe a přidali jsme on-line cvičení na konkrétních  datech a technologiích.

Pro koho je EduCloud?
EduCloud je pro všechny, kteří chtějí získat dodatečné dovednosti v oblasti analýzy Big Data. Program je určen pro studenty FIM UHK.

 
Proč EduCloud využít? Co všechno získám?
Hlavně bychom chtěli abyste získali praktické dovednosti v oblasti Big Data. Proto jsme do programu zahrnuli nejen odborníky z praxe, ale i on-line cvičení, kde si budete moci na konkrétních příkladech vyzkoušet co práce Big Data analytika obnáší. Kromě vědomostí si můžete odnést i dva certifikáty – DB2 ACADEMIC ASSOCITATE a Big Data Analyst viz. Harmonogram. Třešničkou  na dortu jsou dodatečné kredity za jednotlivé části programu.

Jak dlouho EduCloud trvá?
Program jsme navrhovali tak, abyste si jej mohli absolvovat během studia. Myslíme si, že nejlepší je získávat praktické dovednosti dokud jste na vysoké škole, protože po promoci už na to bývá pozdě. Proto jsme program vytvořili jako dlouhodobý – přes 6 semestrů. Doporučujeme podívat se na harmonogram.

Musím skládat zkoušky nebo testy?
Ano.  Každou část programu je potřeba zakončit zkouškou nebo testem. Za prvé je potřeba mít podklad pro získání kreditů. Za druhé je to pro nás zpětná vazba, zda jste si z dané části odnesli to zásadní, co jsme zamýšleli, a jestli tedy můžeme pokračovat do další části programu.

Kdy se můžu do EduCloudu přihlásit?
Kdykoliv. Záleží na vás. Registrace do programu jsou otevřeny během celého roku. Jednotlivé části programu ale běží podle harmonogramu.


Kde se můžu do EduCloudu přihlásit?
Přihlásit se můžete k jednotlivým modulům v systému STAG. V případě dotazů se obraťte na Dagmar El-Hmoudovou – dagmar.elhmoudova@uhk.cz z Institutu dalšího vzdělávání, která program garantuje za stranu FIM UHK.

Jaká je kapacita programu?
Kapacitu programu ovlivňuje jen velikost přednáškových místností a HW vybavení pro běh online prostředí. To vše se dá řešit a budeme zdroje přizpůsobovat podle zájmu studentů.

Jakou formou EduCloud probíhá?
Program se skládá z kurzů již běžících na UHK, doplňujících seminářů a online praktických cvičení.  Samotná registrace na kurzy a semináře bude probíhat přes systém STAG. Online praktická cvičení poběží na samostatné infrastruktuře, na kterou studenti získají vouchery. Materiály a informace k programu a testy pro vybrané části programu budou organizovány přes eLearningové prostředí BLACKBOARD.

Jaké vstupní znalosti musím mít?
Program je vhodný pro studenty už od druhého ročníku a nevyžaduje žádné speciální vstupní znalosti. Vzhledem k dlouhodobému nastavení spíše očekáváme, že studenti znalosti a praktické dovednosti během programu získají.  Co je pro nás důležité, je vidět chuť učit se novým věcem a dát do toho své nadšení a energii.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 31.1.2016 12:58