Popis jednotlivých předmětů v rámci programu

Bakalářské studium:


Výuka Náplň Rozsah
KIKM/DBS - Databázové systémy Základní seznámení s databázovými systémy. Akreditovaný kurz UHK v rámci řádného studia
KIKM/DBS2 - Databázové systémy II Vlastní projekt na DB2. Akreditovaný kurz UHK v rámci řádného studia
FIM/HAD - Hadoop úvod Seznámení se s Big Data, proč vznikl hadoop, historie, současné trendy. Odborná přednáška
FIM/NOSQL - NoSQL úvod + PoT NoSQL Detailnější seznámení s noSQL typy databází, jejich využití v praxi. Odborná přednáška + EduCloud on-line cvičení (workshop)

Magisterské navazující studium

Výuka Náplň Rozsah
FIM/BIGIN - Přednáška BigInsights / Big Sheets Specifika použití hadoopu v enterprise prostředí, seznámení s platformou. Technologická přednáška
FIM/BIGIN - PoT BigInsights / BigSheets Online cvičení na technologii IBM s připravenými scénáři nad reálnými daty. EduCloud online cvičení
KIKM/DORDB - Distribuované a objektově-relační databáze Metodologie návrhu distribuovaných databází, zpracování dotazů v distribuovaném prostředí. Akreditovaný kurz UHK v rámci řádného studia
KIKM/APSTA - Aplikovaná statistika Rozšíření probíraných metod na reálné scénáře z oblasti data miningu. Akreditovaný kurz UHK v rámci řádného studia
FIM/SPSS - SPSS Modeler Ukázka reálného použití vybraných statistických metod pro zpracování dat. Odborná přednáška
FIM/SPSS - PoT SPSS Modeler Online cvičení na technologii IBM s připravenými scénáři nad reálnými daty. EduCloud online cvičení
FIM/BIPOT - PoT BigInsights / SPSS Modeler Online cvičení na technologii IBM s připravenými scénáři nad reálnými daty. EduCloud online cvičení

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 30.1.2016 20:52