FIM/BIGIN

Předpokládané vstupní znalosti:

Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS - Databázové systémy v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS2 - Databázové systémy 2 v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu FIM/HAD - Hadoop úvod v rámci programu BigData EduCloud.
Úspěšné absolvování předmětu FIM/NOSQL (skládající se z NoSQL úvod a NoSQL PoT) v rámci programu BigData EduCloud.

Semestr:


ZS, určeno pro obor AI(2) - 1. ročník, IM(2) - 1. ročník.

Kredity:

2


Předmět má více částí:

ANO - BigInsights/BigSheets a BigInsights/BigSheets PoT

Nápň předmětu:

BigInsights/BigSheets - specifika použití Hadoopu v enterprise prostředí, seznámení s platformou.

BigInsights/BigSheets PoT - on-line cvičení na technologii IBM s připravenými scénaři nad reálnými daty.

Skládá se z:

BigInsights/Big Sheets - odborná přednáška
BigInsights/BigSheets PoT
- workshop

Podrobný popis předmětu:

Přednáška přináší představení Big Data platformy od společnosti IBM nazývající se BigInsights. Během přednášky budou posluchači obeznámeni s jednotlivými komponentami v Hadoop ekosystému a jejich rolí v reálném využití. Součástí přednášky je i několik živých ukázek, které studentům výrazně napomohou při navazujícím samostatném cvičení.

Praktické cvičení s BigInsights
Během tohoto cvičení dostanou studenti k dispozici vlastní nainstalovaný cluster s aplikací IBM BigInsights. Doprovodné materiály provedou studenty základy administrace platformy Hadoop včetně jednotlivých komponent jako je HDFS, Hive a další. Součástí studijních materiálů je i využití pokročilejších technologií, které se s Big Data platformou vážou – například textová analytika nebo SQL přístup do Hadoopu. Cvičení je orientováno na vyzkoušení principů nad reálnými příklady, které jsou součástí studijních materiálů.Způsob zakončení předmětu:

BigInsights/BigSheets - Test v e-learningovém systému Blackboard ověřující získané znalosti studenta.
BigInsights/BigSheets PoT - Složení praktického zadání, případně testu v e-learningovém systému Blackboard.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 5.2.2016 18:30