FIM/BIPOT

Předpokládané vstupní znalosti:

Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS - Databázové systémy v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS2 - Databázové systémy 2 v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu FIM/HAD - Hadoop úvod v rámci programu BigData EduCloud.
Úspěšné absolvování předmětu FIM/NOSQL (skládající se z NoSQL úvod a NoSQL PoT) v rámci programu BigData EduCloud.
Uspěšné absolvování předmětu FIM/BIGIN (skládající se z BigInsights/Big Sheets přednášky a BigInsights/Big Sheets PoT)
v rámci programu BigData EduCloud.
Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DORDB - Distribuované a objektově-relační databáze v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu KIKM/APSTA  Aplikovaná statistika v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu FIM/SPSS (sklaádající se z SPSS Modeler přednášky a SPSS Modeler PoT) v rámci programu BigData EduCloud.


Semestr:


ZS, určeno pro obor AI(2) - 2. ročník, IM(2) - 2. ročník.

Kredity:

2


Předmět má více částí:

NE

Nápň předmětu:


On-line cvičení na technologii IBM s připravenými scénaři nad reálnými daty.

Skládá se z:

BigInsights/SPSS Modeler PoT
- workshop

Podrobný popis předmětu:

bude doplněno


Způsob zakončení předmětu:

Složení praktického zadání na zadané téma.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 30.1.2016 20:38