FIM/HAD

Předpokládané vstupní znalosti:

Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS - Databázové systémy
Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS2 - Databázové systémy 2.
Student/ka, který/á právě předmět KIKM/DBS2 studuje.

Semestr:


LS, určeno pro obor AI(3) - 2. ročník, IM(3) - 2. ročník.
Pozn.: Studenti magisterského studia si mohou předměty z bakalářského programu Big Data EduCloud dodatečně zapsat, jedná se o FIM/HAD a FIM/NOSQL.

Kredity:

1

Předmět má více částí:

NE


Nápň předmětu:

Seznámení se s Big Data, proč vznikl Hadoop, historie, současné trendy.

Skládá se z:

Odborná přednáška

Podrobný popis předmětu:

Přednáška přináší historický vývoj zpracování dat od relačních databází, přes Business Inteligence, až po soudobé Big Data technologie. Ačkoliv je problematika značně komplexní a i pro technicky zdatné může být značně obtížná, posluchači je jednoduchou a iterativní formou přednesen přehled souvisejcích technologií a postupů. Od získání dat, jejich bezpečného uložení, až po zpracování pomocí soudobých nástrojů. Velký zřetel bude kladen na využití těchto technologií v praxi.

Technologicky bude zmíněno zpracování informací pomocí ETL nástrojů; budování datového skladu; reporting; Hadoop vč. principů, architektury a souvisejcích nástrojů (HDFS, Map-Reduce); Spark a okrajově i NoSQL databáze.

Způsob zakončení předmětu:

Test v e-learningovém systému Blackboard ověřující získané znalosti studenta.

 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 30.1.2016 20:21