FIM/NOSQL

Předpokládané vstupní znalosti:

Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS - Databázové systémy v rámci řádného studia..
Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS2 - Databázové systémy 2 v rámci řádného studia.
Student/ka, který/á právě předmět KIKM/DBS2 studuje v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu FIM/HAD - Hadoop úvod v rámci programu BigData EduCloud.

Semestr:


LS, určeno pro obor AI(3) - 2. ročník, IM(3) - 2. ročník.
Pozn.: Studenti magisterského studia si mohou předměty z bakalářského programu Big Data EduCloud dodatečně zapsat, jedná se o FIM/HAD a FIM/NOSQL.

Kredity:

2


Předmět má více částí:

ANO - NOSQL úvod a NOSQL PoT

Nápň předmětu:

NOSQL úvod
detailněji seznamuje s NoSQL typy databází a jejich využitím v praxi.
NOSQL PoT je založen na praktickém použití NoSQL databázi na praktických příkladech, které
si student vyzkouší.

Skládá se z:

NOSQL úvod - odborná přednáška
NOSQL PoT
- workshop

Podrobný popis předmětu:

Během posledních deseti let došlo k velkému rozvoji databází, které se od tradičních relačních databází (RDBMS) liší jak architekturou, tak celkovou filosofií práce s daty. Termín NoSQL označuje databáze, které nemusí nutně využívat SQL dialektu, ale mohou přinášet nové funkce na úkor tradiční funkcionality RDBMS, jako například ACID compliance. Přednáška projde historické důvody vzniku takového typu databází z různých hledisek s důrazem na současné praktické využití.

Technologicky budou adresovány databáze Hive, HBase, Cassandra, Voldemort a související technologie.
Předpokladem k úspěšnému absolvování přednášky je znalost technologie Hadoop, její architektury a způsobu ukládání dat.

Způsob zakončení předmětu:

NOSQL úvod - Test v e-learningovém systému Blackboard ověřující získané znalosti studenta.
NOSQL PoT - Složení praktického zadání, případně testu v e-learningovém systému Blackboard.

 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 30.1.2016 20:51