FIM/SPSS

Předpokládané vstupní znalosti:

Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS - Databázové systémy v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DBS2 - Databázové systémy 2 v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu FIM/HAD - Hadoop úvod v rámci programu BigData EduCloud.
Úspěšné absolvování předmětu FIM/NOSQL (skládající se z NoSQL úvod a NoSQL PoT) v rámci programu BigData EduCloud.
Uspěšné absolvování předmětu FIM/BIGIN (skládající se z BigInsights/Big Sheets přednášky a BigInsights/Big Sheets PoT)
v rámci programu BigData EduCloud.
Úspěšné absolvování předmětu KIKM/DORDB - Distribuované a objektově-relační databáze v rámci řádného studia.
Úspěšné absolvování předmětu KIKM/APSTA  Aplikovaná statistika v rámci řádného studia.


Semestr:


ZS, určeno pro obor AI(2) - 2. ročník, IM(2) - 2. ročník.

Kredity:

2


Předmět má více částí:

ANO - SPSS Modeler a SPSS Modeler PoT

Nápň předmětu:

SPSS Modeler - ukázka reálného použití vybraných statistických metod pro zpracování dat.

SPSS Modeler PoT - on-line cvičení na technologii IBM s připravenými scénaři nad reálnými daty.

Skládá se z:

SPSS Modeler - odborná přednáška
SPSS Modeler PoT
- workshop

Podrobný popis předmětu:

bude doplněno


Způsob zakončení předmětu:
SPSS Modeler - Test v e-learningovém systému Blackboard ověřující získané znalosti studenta.
SPSS Modeler PoT - Složení praktického zadání, případně testu v e-learningovém systému Blackboard.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 30.1.2016 20:34