O katedře

Katedra zajišťuje povinnou výuku odborného anglického, německého a ruského jazyka v oborech Aplikovaná informatika, Informační management a Finanční management, a to v různých kombinacích.

V oboru Management cestovního ruchu (se zaměřením na anglický nebo německý jazyk) se rovněž uskutečňuje výuka jazyka, reálií, dějin literatury a kultury a překladatelství a tlumočnictví. V rámci tohoto oboru je pro zájemce realizována i fakultativní výuka dalších jazyků, a to španělštiny, ruštiny a čínštiny.

Jedním ze stěžejních bodů činnosti katedry je výzkum v oblasti užití informačních technologií ve výuce cizích jazyků, především pak tvorba e-learningových kurzů. Více než 60 e-learningových kurzů již bylo na katedře vytvořeno a další jsou rozpracovány, jako např. projekt eLearning na UHK - tvorba multimediálních vzdělávacích opor pro podporu výuky studentů kombinované a prezenční formy a pro podporu studentských mobilit. Od roku 2006 pořádá katedra mezinárodní konferenci Vědecký výzkum a výuka jazyků.

Katedra spolupracuje např. s Britskou radou, Goethe-Institutem nebo Německou centrálou pro turistiku. Samozřejmostí je spolupráce se zahraničními univerzitami.

Prostřednictvím IDV FIM také katedra spolupracuje s Cambridge University, kde se podílí na výzkumu v oblasti testování ESOL.

 

 kontakt

abudova J, místnost 94080
e: jana.simkova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 2301
           

Naposledy upraveno: Šimková Jana, 13.9.2017 11:13