Oznámení1. 4. 2015

Žádosti o vyhotovení doporučení v cizím jazyce

Dle Výnosu děkana Fakulty informatiky a managementu doc. Ing. Václava Janečka, CSc., číslo 3/2013 (Úhrady za vybrané administrativně-správní úkony), jsou zpoplatněny veškeré žádosti o vyhotovení doporučení v cizím jazyce pro potřeby studia na zahraničních školách, pro potřeby získání stipendií a podobně, které zpracovávají pedagogové (300,- Kč), dále potvrzení o absolvovaných zkouškách a zápočtech v jiném než českém a anglickém jazyce (300,- Kč).

 


Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (AJ, NJ ) se nacházejí na: "Státnicové zkoušky z anglického a německého jazyka". Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací, se nacházejí v Dokumentech katedry, ve složce Dokumenty pro studenty.
Okruhy ke státním závěrečným zkouškám (AJ, NJ ) naleznete rovněž pod studijním oddělením.